Sekcia

Odovzdali vysvedčenia a idú pomáhať národnému hospodárstvu

S úsmevom na polia a do záhrad. Takto zneli heslá nadšencov, ktorí začiatkom 50.rokov počas svojich dovolenkových dní odchádzali na brigády.

FOTO: Bratislavskí učitelia na letných brigádach .Členky pracovnej brigády učiteliek pri oberačke. Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 11.júla 1950.

 

„Po celoročnej svedomitej pedagogickej a osvetovej činnosti začínajú pre našich učiteľov dni zaslúženého oddychu. No, v dnešnom rušnom budovateľskom úsilí, kedy sú nám potrebné ruky všetkých, aby sme dokončili veľké započaté dielo, zapájajú sa aj oni ochotne do práce všade tam, kde to najviac treba,“ píše sa v starších agentúrnych správach.

 

 

 

FOTO: Bratislavskí učitelia na letných brigádach .Členky pracovnej brigády učiteliek pri oberačke. Foto: Archív TASR, autor J.Teslík, 11.júla 1950.

 

Tvoria dobrovoľne pracovné brigády, ktoré pomáhajú najmä pri poľných a žatevných prácach na našich dedinách. Jednu takúto brigádu utvorila tiež 3. skupina 3. úseku Revolučného odborového hnutia  Zväzu zamestnancov školstva a osvety Bratislavského kraja, ktorá dva dni pomáhala JRD v Devíne pri oberaní ríbezlí a marhúľ.