Sekcia

Rok 1966: Košickí rádioamatéri sú najlepší v Európe

Kolektív rádioamatérov, ktorí pracujú pri Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach získal za rok 1965 striebornú medailu v celosvetových pretekoch rádioamatérov.

 

     Kolektív rádioamatérov stanice OK-3 pri Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach, vedený doc. inž. Jaroslavom Kocichom, získal v celosvetových pretekoch rádioamatérov, členov svetového klubu CHC diplom a striebornú medailu za rok 1965.

     Košickí rádioamatéri získali súčasne prvenstvo v Európe. Rovnaký úspech dosiahli v týchto pretekoch aj v roku 1964. Za svojho 7-ročného trvania rádioamatérsky klub nadviazal spojenie so 42 370 rádiostanicami v desiatich rôznych štátoch.

Vedúci rádioamatérov doc. inž. Jaroslav Kocich a Ladislav Satmáry, člen klubu pri nadviazaní rádiospojenia s cudzími stanicami. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/10. januára 1966
Docent inž. Jaroslav Kocich vedúci klubu a Ladislav Satmáry pri inventúre kartoték, v ktorých sa eviduje nadviazanie spojenia s jednotlivými rádiostanicami. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/10. januára 1966