Sekcia

Rok 1956: Novinky bratislavskej pošty

Pracovníci spojov sa snažia neustále zlepšovať poštovú službu na všetkých úsekoch jej rozmanitej činnosti. Rozširuje sa sieť poštových úradov, ktoré majú byť v budúcnosti od seba vzdialené najviac tri kilometre.

 

     Poštový úrad neustále pracuje na zlepšovaní svojich služieb obyvateľstvu. Aj tento rok pripravil niekoľko noviniek. 

     "V marci bude zavedená v Bratislave na telefónnej linke 03 ďalšia novota. Na požiadanie sa záujemcom oznámia výsledky dôležitejších športových podujatí a poskytnú rady v otázkach lekárskych a lekárenských.

     Novinkou v telefónnej prevádzke je aj „R hnutie“ - zapojenie medzimestských hovorov do 30 minút. Už päť okresov Bratislavského kraja prekročilo celoštátny limit 81 %.   

     Na urýchlenie prepravy poštových zásielok sa používajú aj lietadlá. Iba z Bratislavy sa odosiela denne lietadlami asi 28 q zásielok (2800 kg). Cieľom listovej prepravy je uskutočniť v čo najkratšom čase doručenie každej listovej zásielky do 24 hodín", uvádza archívna správa TASR.

 

Zábery z Okresného poštového úradu Bratislava I. Lila Koláriková z mládežníckej brigády dobrej kvality v medzimestskej telefónnej ústredni OPIJ Bratislava I (vpravo), ktorú takmer sústavne vyhodnocujú v súťažiach za dobrú prácu. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. marca 1956
Leonard Krchnák, dávač telegramov, ktorý za smenu vyšle 12.000 slov (vľavo) a Michal Plank, ktorý telegramy preberá a zostrihuje došlé telegramy. Za zmenu prijme vyše 30.000 slov. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. marca 1956
Štefan Morávek triedi došlé listové zásielky z vlakovej pošty na hrubo na špeciálnom dierkovanom stole. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. marca 1956
Milada Kristeková triedi všetky došlé a spiatočné lístky a zaraďuje do pošty pre odosielateľov pôvodnej zásielky. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. marca 1956
Timotej Ilko (vľavo) a Imrich Hudec, pokladníci na OPÚ Bratislava I pri práci. Ich rukami prechádza prakticky obrat hospodárskeho života Bratislavy. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. marca 1956
Albína Theiszová má na starosti výplaty poukážok a dôchodkov, sporiteľničné vklady a výplaty. Na obrázku s vedúcm peňažného oddelenia OPÚ Bratislava I. Edmundom Ružičkom. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/1. marca 1956