Sekcia

Rok 1956: Školské zbery gaštanov

V polesiach štátnych lesov na Slovensku sa zbierajú gaštany na zimné prikrmovanie lesnej zveri.

 

     V Lesnom závode Gabčíkovo, kde je vedúcim polesia Ján Poldauf, nazbierali už 20 q gaštanov. Celkovo pripravia pracujúci štátnych lesov na zimné prikrmovanie zveri okolo 30 vagónov gaštanov, ktoré sú výdatným krmivom a pochúťkou pre raticovú zver.

Príroda vydala plody, ktoré usilovné ruky zbierajú, aby zabezpečili potravu pre zver na zimné mesiace. Len usilovné malé rúčky gabčíkovských žiakov ich nazbierali v tejto jeseni spolu so zamestnancami lesného závodu až 20 q. Foto: archív TASR, autor K. Cích/2. novembra 1956