Sekcia

Rok 1955: Očakáva sa mohutný nástup do 2. päťročnice

Na všetkých pracoviskách našej vlasti sa konajú prípravy na slávnostný a radostný vstup do II. päťročnice.

     Pracujúci vyzdobujú vchody do svojich závodov a  na jednotlivé pracoviská, aby slávnostný rámec štartu do novej päťročnice bol čo najdôstojnejší.