Sekcia

Rok 1988: Prevratná novinka na trhu – televízor s Teletexom

Koncernový podnik Tesla Orava v Nižnej je jedným z podnikov, ktoré sa podieľajú na príprave nového spôsobu poskytovania informácií pomocou televíznej techniky - československého teletexu.

 

     "Televízna informačná služba (Teletex) poskytne počas celého dňa informácie textového charakteru z domova i zo sveta. Pokusné vysielanie, ktoré začne televízia v 1. polroku tohto roka však môžu sledovať len majitelia špeciálnych prijímačov, ktoré sú schopné vysielaný signál teletexu spracovať. Medzi takéto patrí aj Color 428, ktorého vývoj úspešne zavŕšili pracovníci koncepčného vývoja Tesla Orava", píše sa v archívnej správe TASR.

Ing. Milan Ptáček nastavuje prototyp Color 428. V pozadí test teletexového vysielania. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/9. februára 1988

 

     Funkcie digitalizovaného Coloru 428 sú ovládané riadiacim počítačom s diaľkovým infračerveným ovládaním, čo umožní prijímať a spracovať signál teletexového vysielania 1,5-tej úrovne. Pomocou diaľkového ovládania, ktorým sa dajú vložiť do pamäte riadiaceho počítača štyri stránky teletextu podľa vlastného výberu a priania ich vyvolať postupne na obrazovku, si môže divák postupne listovať v celej ponuke teletexu.

     Progresívny Color 428 poskytne okrem teletexu aj ďalšie služby. Medzi inými stereozvuk, dva zvuky (dabing a pôvodný zvuk podľa želania) a podobne. 

Vladimír Harmaniak meria zvukové obvody Coloru 428. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/9. februára 1988

 

     Ešte v tomto roku majú v Tesle Orava v Nižnej vyrobiť prvých 200 kusov a v roku 1989 už na trh dodajú okolo 20 tisíc kusov týchto televízorov.

Pokusne vysielaný test teletexového vysielania. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/9. februára 1988