Sekcia

Rok 1977: Zalesňujú Oravu

Vyše jeden a štvrť milióna sadeníc ihličnatých a listnatých drevín dodajú v tomto roku z lesných škôlok Lesného závodu v Námestove.

 

     "V lesnej škôlke v Námestove pestujú takmer všetky druhy drevín, ktoré sa vyskytujú na Orave - duby, buky, jedle, smreky, kosodreviny a mnohé iné. Medzi najväčšie zariadenia na pestovanie semenáčikov a sadeníc patrí škôlka na ploche tri a pol hektára pri Oravskej priehrade. Lesníkov tu čakajú zvýšené úlohy, pretože sa zalesňujú značné plochy pôdy od poľnohospodárskych podnikov.

     Dobrým pomocníkom pestovateľov sa stal škôlkovací stroj. Jeho pomocou sadia jednoročné semenáčky lesných drevín, vypestované vo fóliovníkoch. Denný výkon tohto stroja je 20 až 25 tisíc semenáčikov. V tomto roku ich zasadia týmto progresívnym spôsobom takmer štyri milióny kusov", píše sa v archívnej správe TASR.

Emília Letoštáková a Žofia Adamčíková obsluhujú škôlkovací stroj. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/ 7. apríla 1977
Vedúci prevádzky Lesného závodu Námestovo inž. Milan Mičura a správca škôlky Jozef Kudiak kontrolujú zasadené semenáčiky. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/ 7. apríla 1977