Sekcia

Rok 1988: Prvá umelo oplodnená koza v Československu

Na Katedre reprodukcie hospodárskych zvierat Vysokej školy veterinárskej v Košiciach sa narodili tri kozliatka z chirurgicky prenesených ranných embryí.

 

     "V štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) je to jedinečný výsledok medzinárodnej spolupráce tejto školy a Ústavu experimentálnej veterinárskej medicíny v Košiciach s Univerzitou veterinárskych vied v Budapešti.  

     Kým v chove hovädzieho dobytka a oviec sa táto biotechnická metóda v nechirurgickej podobe postupne uplatňuje v bežnej praxi, jej uplatnenie u kôz je zatiaľ výnimočné. V súčasnosti sa čs. - maďarský tím odborníkov pripravuje na transfer embryí priamo v našom prvom experimentálnom chove kôz, v závode spišskonovoveského Plemenárskeho podniku v Nálepkove", píše sa v archívnej správe TASR.

Na snímke študentka štvrtého ročníka VŠV Edita Šoltésová s kozliatkami. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/18. mája 1988