Sekcia

Rok 1958: V Košiciach začínajú liečiť zhubné nádory

Pri rádiologickej klinike Krajského ústavu národného zdravia v Košiciach otvorili nové pracovisko na zisťovanie a liečbu nádorov izotopmi.

 

     Krajský ústav národného zdravia v Košiciach sa zameriava na liečbu onemocnenia štítnej žľazy a krvného aparátu. Okrem toho sa venuje aj výskumu ďalších možností využitia izotopov v lekárstve. Pracovisko je vybavené najmodernejším zariadením československej výroby od digestora pre prácu s rádioaktívnymi látkami a veľkého trezoru na uskladnenie rádia a izotopov, až po dekadické počítače, ktoré merajú u pacienta rádioaktivitu po podaní izotopov.

Ovládanie kobaltovej bomby, jej otváranie a zatváranie, sa deje na diaľku za silným barytbetónovým múrom. Aby laborantka videla pacienta počas ožarovania, zaviedli tu priemyselnú televíziu. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/12. novembra 1958

 

     "Pri liečbe zhubných nádorov používajú v Košiciach kobaltovú bombu a všetky izotopy zo Sovietskeho zväzu. Aby nebolo ohrozené zdravie pracovníkov rádioaktívnym žiarením, meranie pre dávkovanie rádioaktívnych látok sa prevádza na diaľku a steny, kde sú uložene rádioaktívne látky, najmä kobaltová bomba, sú z barytbetónu až 110 cm hrubé", píše sa v archívnej správe TASR.

Pri zisťovaní nádorov, ako aj onemocnení štítnej žľazy, najprv podávajú pacientovi rádioaktívne látky v tekutinách. Potom za pomoci dekadického počítača zisťujú u neho aktivitu v postihnutej časti tela. Na obrázku laborant Nemesanyi zisťuje aktivitu štítnej žľazy po podaní rádioaktívneho jódu. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/12. novembra 1958