Sekcia

Rok 1956: Zimné večery trávia družstevníci v škole

V Banskobystrickom kraji doposiaľ otvorili 212 družstevných škôl práce, do ktorých chodí viac ako šesťtisíc družstevníkov.

 

     V družstevných školách práce si družstevníci doplňujú a získavajú odborné vedomosti, na základe ktorých môžu skvalitňovať a zlacňovať poľnohospodársku výrobu.

     "V JRD Veľká Lúka, okres Zvolen, ktoré patrí medzi najlepšie v Banskobystrickom kraji, chodí tohto roku do družstevnej školy práce 42 družstevníkov. Oboznamujú sa tu nielen s teóriou, ale aj praxou modernej socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby", píše sa v archívnej správe TASR.

Vedúci družstevnej školy práce Michal Šikerle vysvetľuje družstevníkom biológiu rastlín. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. decembra 1956
Obvodný zverolekár dr. Eugen Stassel vysvetľuje družstevníkom anatómiu kravy. Družstevníčka Anna Beňadiková odpovedá z anatómie hospodárskych zvierat. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. decembra 1956

 

     "Do školy chodia aj funkcionári JRD. Vyžaduje si to splnenie úloh tretej päťročnice, ktorú sa rozhodli naplniť za štyri roky. To kladie vyššie nároky na ich kvalifikáciu a odbornosť. Toho sú si vedomí aj v okrese Topoľčany, a preto od októbra tohto roku (1960) otvorili v Bánovciach nad Bebravou jednoročnú Poľnohospodársko - technickú školu, smer pestovateľsko-chovateľský pre funkcionárov JRD a ostatných socialistických poľnohospodárskych závodov. V škole je 31 frekventantov z celého okresu", uvádza archívna správa TASR.

Riaditeľ Poľnohospodársko-technickej školy inž. Vladimír Klučiar podáva frekventantom výklad o činnosti zažívacieho traktu kravy. Foto: archív TASR, autor K. Cích/8. decembra 1960