Sekcia

Rok 1955: Po slovenských dedinách jazdí putovné kino

Tohtoročná Filmová jar na dedine sa teší v 178 slovenských obciach, v ktorých doteraz nie je stále kino, neobyčajnému záujmu.

 

     Len v piatich okresoch Bratislavského kraja si predstavenia Filmovej jari na dedine prišlo za prvé tri dni pozrieť vyše 7000 návštevníkov. Premietanie najlepších diel československej a sovietskej kinematografie, ako aj odborných poľnohospodárskych, kreslených a športových filmov obohatilo kultúrny život obce a stalo sa podnetom k vynaloženiu všetkého úsilia pre urýchlené zvládnutie jarných prác.

Na premietaní českého farebného filmu Dnes večer sa všetko skončí, ako i krátkych inštruktážnych filmov s poľnohospodárskou tematikou sa zúčastnili takmer všetci občania obce Hájske. Foto: archív TASR, autor L. Roller/16. apríla 1955

 

     V druhej etape Filmovej jari na dedine zavítala jedna skupina pracovníkov putovného kina aj do obcí Seredského okresu Hájske a Šalgočka, kde otvorili Filmovú jar v piatok 15. apríla. Už samotný príchod putovného kina do obce Hájske vzbudil u miestnych občanov najmä u mládeže radostný rozruch.

     Družstevníci v obci Hájske práve s úspechom dokončili na 40 ha sejbu cukrovej repy a osemčlenná skupina postavila základy pre novú, už tretiu ošipáreň.

Na obrázku vidíme občanov pred budovou miestnej osemročnej strednej školy, ako sa oboznamujú s programom Filmovej jari. Foto: archív TASR, autor L. Roller/16. apríla 1955

 

     Putovné kino sa tu zdrží tri dni. V tomto čase si občania budú môcť pozrieť tri celovečerné filmy: český farebný film Dnes večer sa všetko skončí, sovietsky film Šidlo a slovenský film Drevená dedina. Okrem toho premietnu inštruktážne filmy s poľnohospodárskou tematikou. Pre mládež pripravili detské filmy: Filmové rozprávky a Čo rozprávali poľovníci.

Na obrázku vidíme vystúpenie miestnych pionierov, ktorí pred uvedením prvého filmu pri slávnostnom otvorení Filmovej jari zaspievali niekoľko ľudových piesní. Foto: archív TASR, autor L. Roller/16. apríla 1955