Sekcia

Rok 1954: Točia nový film Putovný tábor pionierov

Pracovníci Československého štátneho filmu, vedecko-populárneho oddelenia, natáčali v krásnom horskom prostredí Vrátnej doliny krátky film Putovný tábor pionierov.

 

     "Film Putovný tábor pionierov má byť propagačnou a inštruktážnou pomôckou našim školám a má slúžiť pre výchovu mládeže aj mimo nich. V jednej scénke filmu má napríklad nepozorný pionier rozhádzanú, neusporiadanú torbu. Cestou zaostáva. Ostatní pionieri sa mu vysmejú, ukážu mu ako sa to správne robí, a tak sa stáva z neho dobrý pionier", píše sa v archívnej správe TASR.

V jednej scénke filmu nepozorný pionier Julko (Tibor Čatloš) má rozhádzanú torbu. Cestou zaostáva. Ostatní pionieri sa mu vysmejú, ukážu mu ako sa to správne robí, a tak sa stáva z neho dobrý pionier. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/14. septembra 1954
Vzorný pionier Stano - (Peter Bu) sleduje všetko okolo seba a všetko si zaznamenáva do svojho denníka. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/14. septembra 1954

 

     Scenár a réžiu filmu má Dimitrij Plichta a kameru Otto Patočka. Cieľom filmu je ukázať, ako sa majú robiť putovné tábory. Poslúži tiež k poznaniu našej vlasti, jej prírodných, vlastivedných a kultúrnych krás, pretože je natáčaný na Oravskej priehrade, Dolnej Orave, v  Malej Fatre, Súľovských skalách, Bratislave a inde.

Druhú časť filmu Putovný tábor pionierov natáčali v malebnom kraji Malej Fatry, vo Vrátnej doline a na Rozsutci. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/14. septembra 1954