Sekcia

Rok 1969: Udeľujú sa herecké a divadelné ceny

Držiteľmi divadelných cien Zväzu slovenských divadelných a rozhlasových umelcov pri Slovenskom literárnom fonde sa za rok 1969 stali Jozef Króner, Karol Machata, Boris Slovák, Július Gyermek a Viktor Málek.

     "Zaslúžilému umelcovi Karolovi Machatovi, členovi činohry SND, udelila porota hereckú cenu Andreja Bagara za stvárnenie postavy Viktora Franza v hre A. Millera Cena, zaslúžilému umelcovi Jozefovi Krónerovi, členovi SND, priznala divadelnú cenu za vytvorenie postavy Tovieho v muzikáli J. Steina a J. Bocka Fidlikant na streche v inscenácii Novej scény.

     Ďalšiu divadelnú cenu udelila porota Júliusovi Gyermekovi, režisérovi opery SND, za režijné naštudovanie opery Juraja Beneša Cisárove nové šaty a Viktorovi Málkovi, dirigentovi opery SND, za hudobné naštudovanie tejto opery. Boris Slovák, choreograf Novej scény, dostal divadelnú cenu za choreografiu v inscenácii muzikálu J. Steina a J. Bocka Fidlikant na streche.

     Herecké a divadelné ceny odovzdal divadelným pracovníkom predseda Zväzu divadelných a rozhlasových umelcov Tibor Rakovský", uvádza archívna správa TASR.

Zľava: Jozef Króner, Boris Slovák, Karol Machata, Július Gyermek a Viktor Málek. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/5. decembra 1969