Sekcia

Rok 1955: Chozraščotom za vyššie výkony

Pracujúci Čs. automobilových opravovní - Regeny v Bratislave sa usilujú čo najlepšie plniť plánované úlohy. Z ich dielní vyjde každý druhý deň jeden opravený autobus ČSAD.

 

     "Dielňam Čs. automobilových opravovní - Regeny Bratislava pomáha pri plnení plánovaných úloh  vnútropodnikový chozrasčot. Od začiatku roku ho zaviedli už na šiestich strediskách. Vďaka nemu plnia plán na 107,1 percent.

     Príkladne si počínajú najmä lakovníci a čalúnnici. Dávajú nákladným autám a autobusom nový vzhľad. No nie menej dôležitá je i práca robotníkov a mechanikov, ktorí demontujú motory a výmenou opotrebovaných súčiastok robia na nich generálne opravy.

     V dielni náhradných dielcov sústružníci a frézari robia súčiastky, ktoré nie sú bežne dostať. Takýto spôsobom im zabezpečuje nielen dodržanie, ale i skrátenie opravných časov. Takto opravené autá a autobusy sú skôr schopné prevádzky", uvádza archívna správa TASR.

V dielni náhradných súčiastok opracúvajú hlavy na valce pre Škodu - 706. Pri vŕtačkách zľava doprava Ján Torma, Štefan Krížan a Štefan Opolcer. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. septembra 1955
Jozef Lovčák robí regeneráciu blokov valca. Je to práca vyžadujúca presnosť na stotiny milimetra. J. Lovčák nadobudol v tejto práci veľkú zručnosť a je považovaný za vzorného pracovníka. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. septembra 1955
Iniciátorom zavádzania chozrasčotu v čalúnnickej dielni je vyväzovač pier Ján Mančík. Za I. polrok bol vyhodnotený ako najlepší pracovník. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. septembra 1955
Iniciátorom zavádzania chozrasčotu v lakovníckej dielni je František Vitáloš, vedúci čaty, ktorý robí špeciálne práce, ako napríklad na obrázku, kde maľuje písmo. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. septembra 1955
Keď je autobus s motorom opravený, vsadí sa na podvozok. Na tento sa potom pomocou žeriavu napasuje karoséria. Auto je treba potom ešte vyskúšať a opraviť všetky detaily a odstrániť prípadné chyby. To sa najlepšie zistí pri zabehávaní auta. Odborníkom na tieto práce je v Regene Emil Bališ. Venuje sa svojej práci s láskou, lebo vie, že čím lepšie a kvalitnejšie bude generálna oprava urobená, tým dlhšie môže autobus alebo auto slúžiť v prevádzke. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/14. septembra 1955