Sekcia

Rok 1984: Najväčšie vojenské cvičenie v dejinách ČSSR

V prvej polovici septembra sa na území ČSSR uskutočnilo cvičenie štábov a vojsk Varšavskej zmluvy pod názvom Štít '84.

 

     Prvé spojenecké cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy v ČSSR s názvom Štít sa konalo v roku 1972. Odvtedy vojenské manévre s týmto názvom prebiehali každé dva roky vždy v inej členskej krajine VZ.

     Išlo o ostrú skúšku pripravenosti vojsk. Dolaďovala sa bojová činnosť jednotlivých armád i druhov vojsk, preverovala sa úroveň operačno-taktickej prípravy štábu, stupeň vycvičenosti vojakov a veliteľov a v neposlednom rade sa upevňovala tesná internacionálna súčinnosť bratských armád.

Minister národnej obrany ČSSR armádny generál Martin Dzúr pri návšteve sovietskej vojenskej jednotky. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/4. septembra 1984
Desiatnik Ladislav Norko odovzdáva symbolický dar čs. jednotiek armádnemu generálovi Martinovi Dzúrovi. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/4. septembra 1984

 

     Obdobie Studenej vojny využívala propaganda na šírenie strachu. V tlači sa písalo o snahe vládnucich kruhov USA zmeniť existujúcu vojensko-strategickú rovnováhu. „Pokiaľ americký imperializmus vsádza na silu, musíme tento fakt vziať na vedomie“, s obľubou hovorievali vrcholní predstavitelia komunistických strán socialistických krajín. Aj preto boli potrebné vojenské manévre v takomto rozsahu. Ich cieľom nemalo byť zastrašovanie žiadnej krajiny, ale iba zvyšovanie obranyschopnosti socialistického spoločenstva.

     Štít '84 boli dovtedy najväčšie armádne manévre v novodobobých dejinách ČSSR. "Zúčastnilo sa na nich 60 tisíc vojakov BĽR, MĽR, Národnej ľudovej armády NDR, PĽR, armády RSR, Sovietskej armády a Čs. ľudovej armády. Cvičenie viedol minister národnej obrany ČSSR, armádny generál Martin Dzúr", uvádza archívna správa TASR.

Príslušníci jednotiek ZSSR, RSR a ČSSR navštívili Strednú priemyselnú školu drevársku vo Zvolene. Na zábere v družnej debate so žiakmi 4. ročníka. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/4. septembra 1984