Sekcia

Veľké Zálužie: Obec vstala štyrikrát z popola, dnes je najväčšou v okrese

Obec ležiaca približne 11 kilometrov od Nitry bola v prvých písomných záznamoch spomínaná pod názvami Wylak, Wylok i Ujlak.

FOTO: Pohľad na obec Veľké Zálužie (Ujlak) z kostolnej veže (1936). Foto: Archív Obecného úradu vo Veľkom Záluží

 

Územie dnešného Veľkého Zálužia bolo podľa archeológov osídlené už v mladšej dobe kamennej a pokračovalo počas celého praveku i stredoveku. Po prvý raz sa obec spomína v roku 1261. Krátko po veľkom plienení Tatárov, ktorí takmer úplne zničili bezmennú osadu, ktorá ležala v chotári dnešného Veľkého Zálužia a bola zrejme predchodkyňou súčasnej obce.

Po krvavých tatárskych vpádoch bolo nutné niekdajšiu osadu založiť prakticky odznova. Dedina dostala maďarský názov Ujlak, čiže nové bydlisko, respektíve nová osada. Obec v stredoveku patrila viacerým zemepánom. Medzi prvými sa spomína veľmožský rod Abovcov, neskôr to boli hlohovskí Ujlakyovci a v roku 1571 už dedina patrila Thurzovcom. Neskôr bola majetkom Forgáčovcov, Užovičovcov, Grassalkovičovcov a v 19. storočí Jessenákovcov a Esterházyovcov. Dnešný názov Veľké Zálužie vznikol v roku 1948 ako novotvar, ktorý nemá historický základ a podľa historika a autora monografie o obci Petra Keresteša sa medzi obyvateľmi nikdy nepoužíval.

K pomerne veľkému rozmachu obce dochádza počas stredoveku, kedy sa Ujlak postupne rozrastal a stal sa mýtnym a trhovým mestečkom. "Impulzom na jeho ďalší rozvoj bolo udelenie jarmočných výsad a oslobodenie obyvateľov od platenia všetkých mimoriadnych daní a tridsiatku v Uhorsku," uvádza vo svojej monografii Keresteš. Veľmi sľubný vývoj Ujlaku prerušili turecké výboje. 

 

FOTO: Kaštiel v obci Veľké Zálužie (1960). Foto: Archív Obecného úradu vo Veľkom Záluží

 

Počas svojich výpadov Turci niekoľkokrát plienili aj v okolí Nitry. Ich nájazdy boli mimoriadne kruté, takže v mnohých osadách spustošeného nitrianskeho slúžnovského okresu zostalo žiť iba necelých 20 percent pôvodného obyvateľstva. Turci vypálili a takmer celkom zničili Ujlak najmenej štyrikrát. Po prvý raz to bolo v roku 1530 a neskôr v roku 1570. Obyvatelia sa z ničivých vpádov postupne spamätali a v roku 1598 už bolo v mestečku evidovaných 117 domov. O rok neskôr však v okolí Nitry plienili turecké vojská opäť a neobišli ani Ujlak. Po ich vpáde tu z viac ako sto domov zostalo 40.

Po vytlačení Turkov z Uhorska sa mestečko začalo opäť vzmáhať. V roku 1735 mu bolo obnovené trhové a jarmočné právo. V priebehu 18. storočia tu už fungoval panský liehovar, mlyny, chov oviec a bielych kráv a rozvíjalo sa tu vinohradníctvo. "Gróf Forgáč tu založil tehelňu, bažantnicu, pivovar, pálenicu, továreň na výrobu likéru a dokonca aj pradiareň hodvábu. Zároveň pozval do obce mnohých zručných remeselníkov i hospodárskych odborníkov. Možno predpokladať, že Jozef Forgáč dal v Ujlaku postaviť kaštieľ ako reprezentačné sídlo," informuje Keresteš.

V druhej polovici 19. storočia získal ujlacké panstvo rod Esterházyovcov, ktorých osudy boli s mestečkom spojení až do roku 1945.

 

FOTO: Kostol v obci Veľké Zálužie. Foto: TASR, autor H. Mišovič, 6. mája 2017

 

Dnes je Veľké Zálužie so 4300 obyvateľmi najväčšou dedinou v Nitrianskom okrese. V obci sa nachádza aj jeden z najjužnejšie položených a zároveň najkratších umelo zasnežovaných svahov na Slovensku. Starosta obce Milan Bíro sa pred niekoľkými rokmi rozhodol urobiť radosť deťom, ktoré si počas suchých zím nemohli užiť sneh. "Tak sme kúpili v Salzburgu snežné delo a už tretí rok ním zasnežujeme asi 70-metrový svah za školou," skonštatoval Bíro. Obec k snežnému delu neskôr prikúpila aj ratrak.

 

FOTO: Workoutové ihrisko v obci Veľké Zálužie. Foto: TASR, autor H. Mišovič, 6. mája 2017

 

Už takmer rok využívajú deti a mládež aj street workoutové ihrisko, ktoré že si svojpomocne postavili. Obec im naň poskytla pozemok. „Všetko ostatné si spravili samy. Prišli za mnou vlani, niekedy v máji, že či by som im s tým pomohol. Zohnal som im materiál a deti si pozemok očistili a celé ihrisko si samostatne poskladali,“ uviedol starosta obce Milan Bíro.

Podľa jeho slov je mimoriadne pozitívne, že obyvatelia Veľkého Zálužia sú schopní pre svoju obec niečo urobiť. Okrem nového street workoutového športoviska sa napríklad podarilo revitalizovať aj zanedbané ihrisko v strede dediny.

Ako pripomenul jej starosta Milan Bíro, tak ako v minulosti, aj dnes sa v nej darí priemyslu, poľnohospodárstvu a podnikaniu. "Máme tu poľnohospodárske družstvo, psychiatrickú liečebňu, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom a veľa súkromných podnikateľov. Ponuka práce je tu taká, že naši obyvatelia za ňou nemusia cestovať mimo obce," povedal Bíro.

 

 

O bývanie je v dedine pomerne veľký záujem. "To znamená, že tu máme veľa mladých rodín s deťmi. Aby nám neodchádzali školáci preč, musíme zvýšiť kapacitu našej školy. Chceme ju dostavať, takže by malo pribudnúť osem nových tried," povedal Bíro.

Podľa jeho ďalších slov sa už pri výstavbe školy pred 75 rokmi počítalo aj s možnosťou jej dostavby.

Zdroj: TASR, Obec Veľké Zálužie

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy