Sekcia

Tradičné slovenské vianočné zvyky a obyčaje

Vianoce - sviatky pokoja a lásky. K ich neodmysliteľnej atmosfére v našich rodinách po dlhé roky patrili aj prekrásne zvyky a obyčaje.

FOTO: Prastará tradícia vianočných sviatkov a ľudové zvyky sa zachovali aj v rázovitej podtatranskej obci Ždiar. V týchto dňoch navštevujú chlapci s jasličkami a betlehemom ždiarske domácnosti. Foto: Archív TASR, autor G. Bodnár, 26. decembra 1966
FOTO: Vo väčšine slovenských regiónov chodia na Štedrý večer, ktorý sa volal tiež večer dohviezdný, speváčkovia priať či spievať koledy. Tento krásny zvyk pretrváva aj na Kysuciach. Skupiny mladých ľudí, najmä dievčat, vinšujú pod oblokmi štedré a veselé Vianoce. Dievčatá zo súboru Kelčovan vinšujú koledy. Foto: Archív TASR, autor F. Dejčík, 18. decembra 1996
FOTO: Važeckí koledníci. Nositeľom ľudových tradícií v súčasnosti je aj folklórna skupina z Važca, ktorá existuje od roku 1920. Foto: Archív TASR, autor F. Dejčík, 22. decembra 1996
FOTO: Radostnú zvesť o narodení Jezuliatka šíria koledníci z folklórneho súboru v Selci. Navštívili i starších ľudi v obci, aby im zaželali šťastia, zdravia a božieho požehnania. Foto: Archív TASR, autor Š. Kačena, 26. decembra 1993
Jednou z dnes už ojedinelých obcí, ktoré si uchovali živé folklórne tradície v nedeformovanej podobe, aj s ich náboženským charakterom, je svojrázna podtatranská dedina Lendak. Foto: Archív TASR, autor S. Písecký, 26. decembra 1989
FOTO: K starým zvykom vo Vyšnom Mirošove patrí obchádzanie všetkých domov skupinou mládencov - jasličkárov s náboženskými piesňami a vinšovačkami. Pravoslávna cirkev slávi Vianoce podľa Juliánskeho kalendára. Foto: Archív TASR, autor S. Písecký, 6. januára 1991
FOTO: Žiaci zo Základnej školy evanjelickej v Bratislave každoročne oživujú staré ľudové zvyky a obyčaje našich predkov. Na snímke žiaci pri speve kolied v Starom meste. Foto: Archív TASR, autor P. Funtál, 27. decembra 1999
FOTO: Na nádvorí bratislavskej Starej radnice si obyvatelia a návštevníci hlavného mesta môžu pozrieť živý betlehem. Foto: Archív TASR, autor M. Cibulková, 10. decembra 1999