Sekcia

SNP75: Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami aj v hnojisku

Vstali z popola – seriál TASR k výročiu Slovenského národného povstania.

FOTO: Pohľad na horiacu obec Uhrovec, okres Bánovce nad Babravou, ktorú vypálili fašisti. Archív Múzea SNP Banská Bystrica.

 

     Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou je známy svojou odbojovou činnosťou v druhej svetovej vojne a najmä v SNP. Pôsobila tu partizánska brigáda Jána Žižku pod vedením plukovníka Teodora Polu, ktorú podporovalo obyvateľstvo celej doliny. SNP dodnes pripomína mohyla padlých na Jankovom vŕšku, ktorý v sebe ukrýva i telá obetí bojov či ulica pomenovaná po nacistami zavraždených sestrách Chúťkových. Boje počas SNP v Uhrovci priniesli i ďalšie udalosti, ktoré sa zapísali do histórie obce.  
      

     Nacisti 4. novembra 1944 všetkých obyvateľov, ženy či starcov, oblečených aj v pyžamách, vyhnali z domov a 38 domov, čo bol každý druhý alebo tretí dom v obci, zapálili. Občanov zhromaždili vo dvore Jána Baláža na dolnom konci obce, kde vyčkávali na svoj ďalší osud. "Dvaja občania, partizán Michal Hanák z Trenčína a Peter Petre z vedľajšej obce sa skryli do hnoja toho domu, aby prečkali tú hrôzu. Bohužiaľ, Petre v hnoji nevydržal, vyšiel a Nemci ho samozrejme hneď zaistili, odviedli do Bánoviec a na Cibislavke zavraždili," načrtla riaditeľka Uhrovského múzea Elena Beštová. 
     Hanák, ktorý vydržal nepríjemný zápach, si tým podľa nej zachránil život. Odplazil sa do blízkych lesov, omrzli mu však nohy a tie už len vliekol za sebou. "Ukryl sa v kroví pred Nemcami a takto sa zachránil. Ostatných partizánov Nemci odviezli do Bánoviec. Po niekoľkých dňoch, keď streľba utíchla, sa Hanák s vynaložením posledných síl preplazil na kraj Uhrovca do Sobotného, kde mu pomohli Uhrovčania. Už bol na pokraji života a smrti. Vtedy sa ho naši obyvatelia Štefan Tuchyňa a Jozef Jarolín odhodlali previezť konským povozom do topoľčianskej nemocnice, kde sa doktor Žilinčan rozhodol odrezať mu obe nohy, čím mu zachránil život," priblížila s tým, že Hanák odvtedy každoročne chodil na miesto bojov na Jankov vŕšok k mohyle padlých ďakujúc, že i keď je mrzák, bol zachránený. 
     Ostatných obyvateľov Nemci nahnali do Bánoviec, niektorých odvliekli do koncentračného tábora, niektorých prepustili. V bojoch SNP padlo mnoho Uhrovčanov, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne. Boli to nielen chlapci a muži, ale i dievčatá a ženy, nevynímajúc sestry Chúťkové. "Na gestapo do Bánoviec sa sami prihlásili s tým, že si Nemci mysleli, že sestry vyzradia ďalších partizánov. Margita a Katka však odolali, vydržali mučenie a nakoniec ich zavraždili neďaleko Bánoviec na Salašteku 21. marca 1945. Do ilegálnych bojov bola zapojená celá rodina, prostredná Elena sa zachránila," dodala Beštová. 
     Obyvatelia sa po vojne snažili postaviť domy svojpomocne, niektorí požiadali okresný úrad o príspevok "vyhorelcov". V 70. rokoch 20. storočia sa uskutočnila výstavba nových ulíc. 
     

 Z archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici.

     Podobný osud ako iné vypálené obce mala aj dedina Uhrovec. Viac ako 200 jej obyvateľov sa pridalo k jednotkám partizánskemu zväzku Jan Žižka. Za pomoc partizánom fašisti obec 4. novembra 1944 za asistencie príslušníkov POHG obsadili. Vojaci ľudí vyhnali z domov, tie vydrancovali a podpálili.
     Fašisti sa do obce vrátili koncom novembra a ľudí starších ako 14 rokov vypočúvali, aby zistili mená organizátorov odboja. Z výpovedí svedkov vyplýva, že Nemci v okolí Uhrovca neustále pátrali po partizánoch. Siedmich objavili v bunkri na Jankovom vŕšku, zavraždili a bunker zapálili.
     Besnenie nacistov si vyžiadalo životy civilného obyvateľstva. Telá niektorých našli v hromadných hroboch. Následkom vyčíňania trestných oddielov v Uhrovci bolo zničených a vypálených približne 40 domov a viac ako 20 hospodárskych budov.