Sekcia

Rok 1957: Obec Farná má svoj stánok kultúry

V obci Farná otvorili v sobotu 5. januára nový kultúrny dom, ktorý si občania postavili svojpomocou. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnili takmer všetci obyvatelia.

FOTO: Na otvorenie nového kultúrneho domu prišli do Farnej členovia činoherného súboru Maďarského oblastného divadla v Komárne, ktorí zahrali hru Sándora Brodyho Učiteľka. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 5. januára 1957

 

Nový kultúrny dom si s využítím štátnej podpory postavili občania svojpomocne. Materiál na stavbu získali väčšinou z miestnych zdrojov. Hodnota kultúrneho domu vo Farnej je odhadnutá na 1 312 000 Kčs. Je to prvý zo 70 rozostavaných kultúrnych domov v Nitrianskom kraji, ktorí dali tohto roku do užívania.

 

FOTO: V titulnej úlohe vystúpila Margita Lorinczová. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 5. januára 1957
FOTO: Členovia činoherného súboru Maďarského oblastného divadla v Komárne zahrali hru Sándora Brodyho Učiteľka. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 5. januára 1957
FOTO: Záber z divadelnej hru Sándora Brodyho Učiteľka. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 5. januára 1957
FOTO: Radosť občanov z nového kultúrneho domu je veľká. Na jeho otvorení sa zúčastnili takmer všetci obyvatelia. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 5. januára 1957

 

Radosť občanov z nového kultúrneho domu je veľká. V obci žijú prevažne občania maďarskej národnosti a má vyše 2 300 obyvateľov. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili takmer všetci obyvatelia.