Sekcia

Rišňovce: Nad obyvateľmi obce bdie Dobrý anjel

V obci v okrese Nitra rastie počet obyvateľov. V minulosti ich mala zhruba 1700, v súčasnosti žije v Rišňovciach 2140 ľudí.

FOTO: Rímsko-katolícky kostol. Foto: Archív Obecného úradu v Rišňovciach

 

V roku 1941 objavil rišňovský sedliak Jozef Antušek so svojím sluhom Dominikom Šturmom pri obrábaní poľa stredoveké mince. Pluh sedliaka odrezal z malej sivohnedej nádoby vrchnú časť a na svetle sa zablyšťalo takmer 2500 strieborných mincí.

Zachránená zbierka obsahovala jednostranne razené mince, ktoré skončili v Historickom múzeu Slovenského národného múzea. Neskôr sa našlo ešte ďalších päť mincí, ktoré sa dostali do numizmatickej zbierky Slovenského národného múzea v Martine. Mince boli ukryté v zemi zrejme od roku 1271.

Súbor strieborných mincí, tzv. brakteátov patrí k najcennejším exponátom numizmatickej expozície umiestnenej na Bratislavskom hrade.

 

 

Najstaršou v Rišňovciach je renesančný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia. Obec v ňom z vlastných prostriedkov zriadila múzeum Michaila Illarionoviča Kutuzova. Zriadeniu múzea predchádzala rekonštrukcia kaštieľa. Obec na ňu získala financie z eurofondov. K založeniu expozície múzea aktívne prispelo veľvyslanectvo Ruskej federácie a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave. 

 

FOTO: renesančný kaštieľ, v ktorom je v súčasnosti zriadené Múzeum Michaila Illarionoviča Kutuzova. Foto: TASR, autor H. Mišovič, 24. marec 2017

 

Spojenie múzea s menom Kutuzova nie je náhodné. Ruský vojvodca v kaštieli v Rišňovciach prenocoval v dňoch medzi 15. až 17. decembrom 1805 po porážke spojeneckých rakúskych a ruských vojsk s armádou Napoleona v bitke pri Slavkove. „Maršal Kutuzov prespal priamo v kaštieli, v obci a jej okolí sa ubytovala jeho 45-tisícová armáda vrátane 6500 jazdcov s rovnakým počtom koní,“ povedal starosta Rišňoviec Karol Laboš, ktorý je na čele obce nepretržite takmer štvrťstoročie. 

 

FOTO: Nad obyvateľmi Rišňoviec bdie Dobrý anjel sveta – ochranca mieru. Foto: TASR, autor H. Mišovič, 24. marec 2017

 

Nad obcou Rišňovce bdie Dobrý anjel sveta – ochranca mieru. Tri metre vysokú pozlátenú sochu dostali Rišňovce ako dar z Moskvy v roku 2012. Obci ju darovalo spoločenstvo Svet dobra, aby šírila silu medzi ľuďmi.

"Zhruba pred šiestimi rokmi sme mali možnosť získať ako prví a doteraz aj jediní na Slovensku tohto ochrancu mieru. Pôvodne mala socha stáť v Košiciach, no nám sa podarilo získať ju do našej obce," povedal starosta Rišňoviec Karol Laboš. Podľa jeho ďalších slov sú Rišňovce jedinou obcou na svete, v ktorej takáto socha stojí. "Podobné sochy sú v 32 veľkomestách sveta," skonštatoval. Socha bola do obce dopravená diplomatickou poštou v kamióne.

Anjel stojí na zemeguli a v rukách drží holubicu ako symbol mieru. Je vysoký tri metre, krídla majú rozpätie 2,4 metra. Socha je symbolom zjednotenia ľudí rôznych národností, konfesií, predstaviteľov rôznych štátov.

 

 

V obci postupne rastie počet obyvateľov. V minulosti ich mala zhruba 1700, v súčasnosti žije v Rišňovciach 2140 ľudí. Veľký záujem je najmä o pozemky na individuálnu bytovú výstavbu, tvrdí starosta Karol Laboš. „Máme aj obecné byty, no nové už stavať nechceme. Radšej podporíme individuálnu bytovú výstavbu,“ povedal. Dôvod, prečo rastie záujem o bývanie v obci, vidí v dobrej infraštruktúre. „Máme obecný vodovod, kanalizáciu, čistiareň odpadových vôd, plynofikáciu. Koncom minulého roka sme odovzdali do užívania nové moderné zdravotné stredisko, ktoré sme postavili z budovy starej školy, ktorá už 25 rokov neslúžila ničomu.“

V budúcnosti by chcela obec postaviť novú materskú školu i denný stacionár.

Zdroj: TASR, Obec Rišňovce

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy