Sekcia

Rieku Dunaj na Slovensku preklenuje deväť mostov

Pozrite si historické fotografie dunajských mostov od Bratislavy až po Štúrovo.

 

Most Lafranconi

Prvým dunajským mostom na území Slovenska v smere toku rieky je betónový Most Lafranconi v Bratislave. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1985 a v duchu budovateľských tradícií mal niesť názov Most mládeže.

 

Pohľad na novú časť Bratislavy od hotela Bôrik. Vysokoškolský internát a Most Lafranconi. Archív TASR, autor Š. Puškáš, 9. júla 1993

 

Po jeho dokončení v roku 1992 však nakoniec dostal meno Most Lafranconi, podľa blízkeho vysokoškolského internátu (názov Lafranconi je skomoleninou mena talianskeho architekta Eneu Graziosa Lanfranconiho). Cez most vedie viacprúdová komunikácia na Viedeň a je súčasťou diaľničného obchvatu Bratislavy.

 

Most SNP

Bratislavský most s kaviarňou na vrchole pylónu sa stal jedným zo symbolom mesta. Pri jeho výstavbe, ktorá sa začala v roku 1967, mu za obeť padla aj časť podhradia so židovskou štvrťou. Most mal sprístupniť novovybudované sídlisko v Petržalke.

 

FOTO: Pohľad na most SNP z pravého brehu Dunaja. Foto: Archív TASR, autor L. Grešner, 7. októbra 1974

 

Do prevádzky bol uvedený v roku 1972 pod názvom Most SNP. Po novembri 1989 sa začal oficiálne používať zaužívanejší názov - Nový most. Na jar 2012 mestskí poslanci odhlasovali návrat k pôvodnému pomenovaniu Most SNP.

 

Starý most

Na mieste súčasného Starého mosta otváral v roku 1890 cisár František Jozef oceľovo-betónový most (bol to prvý stály most cez Dunaj na území Slovenska), ktorý potom niesol aj jeho meno - Most Františka Jozefa. Po vzniku Československej republiky sa premenoval na Štefánikov most.

V závere druhej svetovej vyhodili ustupujúce nemecké vojská most do vzduchu. Sovietska Červená armáda využila nemeckých vojnových zajatcov a začala s jeho rekonštrukciou. Po jej dokončení v roku 1946 dostal názov Most Červenej armády.

 

Pohľad na Starý most v Bratislave. Foto: TASR, autor M. Turanovič, 6. decembra 2013

 

Bratislavčanmi zaužívané pomenovanie Starý most sa stalo oficiálnym až po páde komunistického režimu.

V decembri 2013 sa životnosť Starého mosta naplnila a na jeho základoch sa začala pripravovať komplexná prestavba. Pre chodcov a cyklistov sa novopostavený Starý most otvoril v máji 2016 a pre električky o necelé dva mesiace neskôr.

 

Most Apollo

Tento most je príťažlivým objektom v panoráme mesta predovšetkým svojím tvarovým riešením, farebnosťou použitých materiálov a po zotmení aj efektným osvetlením. Do prevádzky ho spustili v septembri 2005. Pred jeho otvorením prechádzalo denne po ostatných bratislavských mostoch približne 175 000 vozidiel.

 

FOTO: Pohľad na most Apollo 6. mája 2010 v Bratislave. Foto: TASR, autor P. Neubauer, 6. mája 2010

 

Pri výstavbe sa konštrukcia mosta vybudovala na ľavom brehu Dunaja a rieku potom preklenula technicky unikátnym otočením.

O názve mosta sa rozhodovalo vo verejnej ankete. Viac než osemtisíc ľudí v nej podporilo pomenovanie podľa rafinérie, ktorá do šesťdesiatych rokov stála na ľavom brehu Dunaja.

 

Prístavný most

Most sa nachádza v najvýchodnejšej časti bratislavského povodia Dunaja, v blízkosti nákladného riečneho prístavu, od ktorého je aj odvodený jeho názov. Most postavili v rokoch 1977 - 1985 a pôvodne niesol názov Most hrdinov Dukly.

FOTO: Bratislavský Most Hrdinov Dukly (Prístavný most) cez rieku Dunaj. V pozadí silueta Slovnaftu. Foto: Archív TASR, autor P. Šimončík, 12. októbra 1988

 

Prístavný most má dve podlažia a plní dvojitú funkciu cestného aj železničného mosta. Projektanti počítali s prejazdom 50 000 vozidiel denne. Jeho dnešná vyťaženosť je však takmer dvojnásobná

 

Most v Medveďove

Neďaleko miesta, kde sa v súčasnosti nachádza most bol kedysi brod a neskôr aj most, ktorý bol úplne zničený na konci druhej svetovej vojny. Obnovený bol až po niekoľkých desaťročiach v roku 1973.

FOTO: Otvorenie zrekonštruovaného mosta cez Dunaj v Medveďove. Foto: Archív TASR, autor B. Palkovič, 28. decembra 1973

 

Železničný a Alžbetin most v Komárne

V Komárne preklenujú rieku Dunaj dva mosty, ktoré boli pôvodne vybudovane ešte za Rakúsko-Uhorska. Podobne ako ostatné dunajské mosty boli zničené cez druhú svetovú vojnu. Prvý po toku rieky bol určený pre vlaky a obnovili ho v polovici päťdesiatych rokov.

 

FOTO: Obnovený cestný most (Alžbetin most) cez Dunaj v Komárne. Foto: Archív TASR, autor J. Teslík, 5. januára 1946

 

Druhý komárňansky most slúžiaci cestnej doprave bol opravený už v roku 1946 a nesie meno po cisárovnej Sissi - Alžbetin most. Tak ako vedľajší železničný most spája Komárno s maďarským Komáromom.

 

Most Márie Valérie v Štúrove

Pôvodný most z roku 1895 bol pomenovaný po dcére Františka Jozefa a na Vianoce roku 1944 ho zničila ustupujúca nemecká armáda. Štúrovo potom s maďarským Ostrihomom až do roku 2001 nespájal žiadny most.

 

FOTO: Most Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo s Ostrihomom. Foto: TASR, autor H. Mišovič, 10. júna 2007

 

Po novembri 1989 sa stal opäť stredobodom pozornosti. Otázka znovupostavenia mosta sa stala nielen záležitosťou dvoch štátov, ale celej Európy. Slovenskej aj maďarskej strane na stavbu prispela Európske únia. Práce na obnove mosta sa začali na jeseň v roku 2000. Zrekonštruovaný Most Márie Valérie slávnostne odovzdali do užívania v októbri 2001.