Sekcia

Prvého septembra slávime Deň Ústavy

Slovensko si 1. septembra pripomína schválenie svojho najvyššie postaveného právneho predpisu – Ústavy SR

FOTO: Ústava Slovenskej republiky. Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 3. septembra 1992

 

Po júnových parlamentných voľbách 1992 novozvolená Slovenská národná rada prijala 17. júla 1992 Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorej v súlade s právom národov na samourčenie vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Predtým sa na politických rokovaniach zástupcovia Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) a Občianskej demokratickej strany (ODS), najvplyvnejších politických zoskupení, dohodli na postupe legitímneho zániku federácie.

Slovenský zákonodarný zbor začal rokovať o návrhu ústavy v auguste 1992. Ústavnoprávny výbor riešil na svojom takmer týždennom zasadnutí aj Preambulu ústavy, ku ktorej mali všetky poslanecké kluby svoje návrhy. Na rokovaní slovenskej a českej politickej reprezentácie v Brne 27. augusta 1992 padlo definitívne politické rozhodnutie o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) od 1. januára 1993.

 

 

Slovenská národná rada 1. septembra 1992 väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní Ústavu Slovenskej republiky schválila. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. 

 

FOTO: Prijatie Ústavy Slovenskej republiky v Slovenskej národnej rade. Zľava R. Kováč, V. Mečiar a M. Kňažko krátko po prijatí Ústavy SR. Foto: Archív TASR, autor P. Brenkus, 1. septembra 1992
FOTO: Dejiskom slávnostného aktu podpísania Ústavy Slovenskej republiky bola 3. septembra večer Rytierska sieň Bratislavského hradu. Zľava Peter Weiss, Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. Archív TASR, autor P. Brenkus, 3. septembra 1992

 

Ústavu SR slávnostne podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar 3. septembra toho roku na Bratislavskom hrade za účasti mnohých významných hostí. Účinnosť nadobudla dňom vyhlásenia - 1. októbra 1992.

Základný zákon bol novelizovaný ústavnými zákonmi v rokoch 1998, 1999, 2001, 2004 dvoma zákonmi, 2005, 2006 dvoma zákonmi, 2010, 2011, 2012, 2014 dvoma zákonmi a 2015. Ústava SR sa skladá z preambuly a deviatich hláv. Niektoré hlavy sa ďalej členia na oddiely, tie sa môžu ďalej členiť na články a tie na odseky a/alebo na písmená.