Sekcia

Prvá továreň na nite vznikla v Bratislave pred 115 rokmi

Cvernová fabrika spustila výrobu 17. januára 1902 a stala sa tak aj prvou továrňou na nite v Uhorsku. O jej vznik sa postarali viedenskí podnikatelia Salcher a Richter.

FOTO: Nástup smeny v bratislavskej Cvernovej továrni. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 11. júla 1950

 

Pôvodný areál továrne sa nachádza v mieste ohraničenom dnešnými ulicami Trnavskou, Záhradníckou, Miletičovou a Jégého, neskôr pribudli ďalšie budovy v areáli medzi ulicami Svätoplukova, Páričkova a Košická.

O vznik Cvernovky sa postarali viedenskí podnikatelia Salcher a Richter, ktorí si v dnešnej Bratislave v roku 1901 otvorili obchod s cvernami a krátkym tovarom. Výrobňu rôznych druhov nití  v nasledujúcom roku spustili za pomoci kapitálu anglickej rodiny Coatsovcov. V Cvernovke sa vyrábali bavlnené nite, neskôr k nim pribudli vlnené cverny na kartónových cievkach. Dobrý odbyt sa postaral o rozširovanie továrne a vyrábalo sa aj v menších prevádzkach okolo Bratislavy.

 

FOTO: Cvernová továreň. Na snímke úderníčka Anna Dolánová. Foto: Archív TASR, autor J. Teslík, 19. mája 1949
FOTO: Výrobky nitiarok bratislavského závadu MDŽ 8. marca sú známe po celem svete. Pracovníčky sa preto usilujú vyrábať také kvalitné výrobky, aby náš priemysel úspešne reprezentovali i na zahraničných trhoch. Foto: Archív TASR, autor J. Teslík, 3. marca 1956

 

Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa firma nazývala Bratislavská cvernová továreň (BCT). Vyvážala nite do Švajčiarska, Nemecka, Talianska, Švédska a Fínska. V medzivojnovom období BCT postupne rozširovala sortiment o vyšívacie, háčkovacie a štopkacie priadze. Bola jednou z prvých fabrík, ktorá v stredoeurópskom priestore priniesla v roku 1934 na trh pestrofarebný sortiment šijacích nití.

V rukách anglických podnikateľov zostala továreň až do znárodnenia v roku 1949. Vtedy Cvernovka spoločne s prevádzkami v Malackách, Kútoch a inde prešli pod spoločný názov n. p. Danubia.

 

FOTO: Referentka obalov Viera Veselská zo skladu hotových výrobkov s výberom sortimentu, ktorý posielajú v tomto roku pre domáci trh a na export. Foto: Archív TASR, autor V. Přibyl, 9. januára 1956
FOTO: Vyše tridsať ton nového typu syntetickej nite Mister na šitie umelých materiálov vyrobili tento rok v bratislavských Závodoch Medzinárodného dňa žien. Alžbeta Živeková robí posledné úpravy cievok pred ich expedovaním. Foto: Archív TASR, autor V. Andor, 8. decembra 1977

 

Po ďalších zmenách sa Cvernovka v roku 1991 vrátila k názvu Bratislavská cvernová továreň a Danubius. Takto fungovali až do roku 2002, keď sa dostali do konkurzu a v roku 2004 postupne zanikla výroba nití aj priadze.