Sekcia

Pred 40 rokmi sa Vlkolínec a Čičmany stali pamiatkovými rezerváciami

V oboch obciach je chránený typ osídlenia a pôvodné drevené stavby, ktoré sú magnetom pre turistický ruch.

Vlkolínec a Čičmany sú od seba vzdialené asi 120 kilometrov. V oboch obciach je chránený typ osídlenia a pôvodné drevené stavby, ktoré sú magnetom pre turistický ruch. Od vyhlásenia obcí Vlkolínec a Čičmany za pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry uplynie 40 rokov. Stalo sa tak 26. januára 1977.

 

FOTO: Dni európskej kultúry 98 vo Vlkolínci. Foto: Archív TASR, autor F. Dejčík, 14. septembra 1998

 

Pamiatková rezervácia Vlkolínec je slovenskou lokalitou zapísanou do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra v nadmorskej výške 718 metrov pod vrchom Sidorovo a je mestskou časťou Ružomberka. Predstavuje typ stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí s typickou zrubovou výstavbou. V osade je 33 pamiatkovo chránených roľníckych usadlostí. Autentické hodnoty Vlkolínca chránené uprostred nenarušeného prírodného prostredia možno priradiť k svetovým špičkovým predstaviteľom kultúrneho dedičstva.

Prvá písomná zmienka o tejto osade je z roku 1376, vtedy sa považovala za ulicu mesta Ružomberok. Najväčší rozmach dosiahol Vlkolínec v 18. storočí, keď ho tvorilo až 70 domov a niekoľko hospodárskych budov.

 

FOTO: Drevená zvonica vo Vlkolínci je z roku 1770. Foto: Archív TASR, autor F. Dejčík, 7. októbra 1993

 

Dominantou osady je zachovalá drevená zvonica, studňa z roku 1770, škola a kaplnka Panny Márie z roku 1875. Studňu a zvonicu vybudovali tradičnou technikou a pokryli šindľom ako všetky pôvodné strechy domov a hospodárskych stavieb.

V júni 2011 bolo schválené nariadenie vlády, ktorým sa rozsah územia pamiatkovej rezervácie Vlkolínec rozšíril tak, aby rešpektoval súčasné hranice pozemkov.

 

FOTO: Čičmianske staré mamy na priedomí. Foto: Archív TASR, autor V. Gabčo, 22. januára 1979

 

Obec Čičmany sa nachádza v Strážovských vrchoch na rozhraní hornej Nitry, stredného Považia a juhozápadného Turca pri prameňoch Rajčianky.

Čičmany sú pamiatkovou rezerváciou pre unikátnu ľudovú architektúru, maľované zrubové drevenice. Pôvodnú zástavbu zrubových domov radovej potočnej dediny charakterizovali typy veľkorodinných, často poschodových objektov s hornými obytnými komorami, v ktorých niekedy žilo až 30 osôb. Majú charakteristickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré malo zároveň konzervačnú a ochrannú funkciu.

 

FOTO: Zábery z interiérov múzea v Čičmanoch, kde vystavujú ľudovú tvorivosť v bývaní a obliekaní. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 22. apríla 1971

 

Tieto stavby zaujali popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianskeho gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe v roku 1895. Dušan Jurkovič vypracoval aj projekty pôvodných zrubových čičmianskych domov. Podľa nich sa mohli opätovne postaviť po veľkom požiari, ktorý zachvátil dolný koniec dediny v roku 1921. Zásluhou toho možno niektoré typické stavby obdivovať v Čičmanoch i dnes.  Dolná časť obce bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, v ktorej je  110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok.

 

FOTO: Radenov dom v Čičmanoch, v ktorom sú umiestnené expozície Považského múzea. Foto: Archív TASR, autor V. Gabčo, 6. decembra 1988

 

Geometrické ornamenty charakteristické pre výzdobu čičmianskych drevených domov sa stali medzinárodne rozpoznateľným prvkom Slovákov na olympijských podujatiach. Čičmiansky vzor zdobil oblečenie slovenskej olympijskej výpravy na XXX. olympijských hrách v britskom Londýne v júli 2012 a na XXXI. olympiáde v brazílskom Riu de Janeiro  v auguste 2016.