Sekcia

Ostrá Lúka: Obec preslávil rod Ostrolúckych

Malá dedinka v okrese Zvolen je veľmi stará. Podľa cirkevných záznamov existovala ako Ostroluka už v roku 1280.

FOTO: Známy kaštieľ v Ostrej Lúke kedysi kvôli svojej priateľke Adele Ostrolúckej navštevoval aj Ľudovít Štúr. Foto: TASR, autor J. Poliak, 16. septembra 2016

 

Malá dedinka Ostrá Lúka v okrese Zvolen, ktorá je spätá s menom Ľudovíta Štúra, ale najmä jeho priateľky, Adely Ostrolúckej, je veľmi stará. Podľa cirkevných záznamov existovala ako Ostroluka už v roku 1280.

Pod názvom Stroluca sa spomína v pápežskom zozname daňovníkov z roku 1332. Od roku 1393 bola v obci zriadená mýtna stanica. V roku 1420 Ostrú Lúku a susedné obce daroval kráľ Žigmund kráľovnej Barbore k Dobronivskému hradu. V tom čase už bol na Ostrej Lúke postavený katolícky gotický kostol s drevenou farou. Základy kostola sú ešte dnes poznateľné pri katolíckom cintoríne. Staršie písomné pramene uvádzajú, že mal veľmi vzácne gotické nástenné maľby. Ako pamiatka z týchto čias sa zachovala kamenná krstiteľnica, ktorá je uložená v miestnom kaštieli.

Ostrú Lúku v mnohom preslávil rod Ostrolúckych. V roku 1286 kráľ Ladislav IV. obnovil darovaciu listinu na celý chotár obce Ottovi de Ostroluka. Člen rodu Juraj bol v rokoch 1512-1518 podžupanom Zvolenskej stolice. V rokoch 1636-1641 si dal Melicher Ostrolúcky postaviť renesančný kaštieľ podľa plánu staviteľa Abraháma Artza z Banskej Štiavnice. Na prízemí je do kameňa vytesaný nápis „Nech tento dom stojí dovtedy, kým mravec nevypije more a korytnačka neobíde svet”. Hlavnou figúrou ich erbu bola poštová trúbka.

 

FOTO: Adela Ostrolúcka. Reprofoto: Archív TASR

 

Ako sa píše na stránke obce, rod Ostrolúckych sa vzmáhal majetkom i postavením svojich príslušníkov zastávajúcich dôležité funkcie v správe Zvolenskej stolice. Mali vplyv mocenský i hospodársky. Prispievali do kultúrnej sféry a viacerí sa zaoberali vednými odbormi.

Vplyvným feudálnym pánom bol aj Mikuláš Ostrolúcky, ktorého dcéra Adela počas pobytu u strýka Gustáva v Zemianskom Podhradí spoznala Ľudovíta Štúra. Vzdelaný Štúr si získal priazeň Adely i jej rodičov. Otec Mikuláš stál v pozadí jeho zvolenia za poslanca mesta Zvolen do Uhorského snemu v roku 1847. Adela pochopila Štúrove ciele a ideály, hoci nenaplnená láska k milovanému mužovi ju bolestne zraňovala.

 

FOTO: Pietne miesto Adely a jej bohatej, politicky vplyvnej zemianskej rodiny, leží v archeologicky zvýraznených základoch starého kostola. Foto: TASR, autor J. Poliak, 16. septembra 2016

 

Adela Ostrolúcka zomrela vo Viedni na týfus ako 28-ročná a pochovaná je v rodinnej hrobke v obci.

Na pamiatku Adely, pri príležitosti 3. ročníka celoslovenského podujatia Štúrov Zvolen v roku 1967, bol na mieste rodinnej hrobky postavený pamätník, podľa návrhu architekta J. Chrobáka.

Dnes je hrobka miestom osláv s názvom Jar Adely Ostrolúckej. Podujatie sa koná od roku 2003, v uplynulých rokoch však prešlo z ročnej periodicity na dvojročnú. O niekoľko rokov, v roku 2024, uplynie 200 rokov, odkedy sa Adela narodila.

Rod Ostrolúckych býval v dedine do 2. svetovej vojny.

 

Zdroj: TASR, Obec Ostrá Lúka

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy