Sekcia

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…

Korene fašiangových zvykov siahajú až do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov.

 

Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do noci pred škaredou - Popolcovou stredou. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov.

 

FOTO: Obec Čičmany pri Žiline je jedna z mála dedín, kde ešte zachovávajú pri rozlúčke s fašiangami ľudové zvyky. Foto: Archív TASR, autor J. Sucha, 21. februára 1969

 

Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sa však zaužíval názov fašiangy.

Korene fašiangových zvykov siahajú až do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s bujarou tancovačkou. V mestách je tradícia fašiangov spojená s plesmi a bálmi.

 

FOTO: Tradičný Fašiang sa podľa ľudových zvyklostí zachováva aj v obci Bzenica. Obcou prechádza skupina masiek. Foto: Archív TASR, autor J. Valko, 22. februára 1966
FOTO: Fašiangy pod Tatrami sú rovnako írečité a veselé. V Batizovciach majú typické postavy. Je to najmä brucháč a slameniak. K nim patria ďalšie postavy ako dvaja doktori, kováči a dve ženy, samozrejme hudba a fašiangové koledy. Fašiangové postavy zakoledovali aj šoférovi nákladného auta. Foto: Archív TASR, autor K. Cích, 29. februára 1968
FOTO: V obci Bartošova Lehôtka od skorého nedeľného rána znejú na dvoroch tamojších obyvateľov veselé ľudové pesničky, fašiangové vinše i prekáračky. Gazdiná odmeňuje vinšovníkov tradičnou fašiangovou výslužkou. Foto: Archív TASR, autor T. Babjak, 8. februára 1978
FOTO: Už niekoľko rokov oživujú v Bartošovej Lehôtke krásu ľudového folklóru a tradíciu fašiangových sviatkov. Po fašiangovom vinši sa patrí pri zvukoch rezkej muziky povykrúcať aj všetky obyvateľky domu. Foto: Archív TASR, autor T. Babjak, 8. februára 1978
FOTO: Fašiangy šialené, kedy sa miniete... Primáška Sliačanskej drevenej je Zuzanka Ondrejková. Foto: Archív TASR, autor F. Dejčík, 6. februára 1994
FOTO: Riekanky, tance a pesničky v podaní mládežníckeho folklórneho súboru Drienka zaznievali v posledný fašiangový deň pred škaredou stredou v uliciach starej časti hlavného mesta Slovenska. Foto: Archív TASR, autor D. Sulla, 28. februára 1995
FOTO: Fašiangový sprievod ako ukážku dávno zabudnutých zvykov pripravil folklórny súbor Sabinovčan. Sprievod masiek sprevádzaný ľudovou hudbou smeroval z mesta do priľahlých Orkucian, kde sa večer uskutočnila fašiangová zábava. Foto: Archív TASR, autor S. Písecký, 8. februára 1997