Sekcia

Dravce: Návštevníkov obce zaujme kostol bez veže i historický most

Zhruba osem kilometrov od Levoče sa nachádza obec Dravce. Leží na južných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír.

FOTO: Juhovýchodný pohľad na obec Dravce v pozadí Levočské vrchy. Foto: TASR, autor Oliver Ondráš, 21. apríla 2017

 

Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1263, Dravce sa v nej spomínajú ako obec kráľovských chovateľov sokolov, uviedol starosta obce Peter Faltin. Panovník Bela IV. v tom čase rozhodol, že hranica medzi obcami Dravce a Iliašovce, o ktorú sa v minulosti súdili, bude tvoriť cesta vedúca od Spišského Štvrtka.

V minulosti sa panovníci v okolitých obciach zúčastňovali na poľovačkách a každá obec bola výnimočná niečím iným. Názov obce sa odvádza aj od toho, že tu kedysi občania chovali a cvičili dravých vtákov určených na poľovačky. 

Dominantou obce je Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety, ktorý pochádza z 13. storočia. Už na prvý pohľad sa od ostatných kostolov líši tým, že nemá žiadnu vežu. Do tej pôvodnej, ako uviedol Štefan Novotný, ktorý v ňom robil 45 rokov kostolníka, udrel v roku 1875 blesk a tá praskla na polovicu. Vtedajší biskup dal príkaz, aby ju rozobrali a z použitého materiálu postavili v susednej obci Spišský Štvrtok základnú školu. Veža už do pôvodného stavu nebola obnovená.

V Dravciach bol v roku 1288 založený kláštor antonitov, koncom 13. storočia pri ňom vzniklo xenodochium, teda prvá nemocnica na Spiši. Podľa Novotného mala nemocnica 11 lôžok. Nachádzala sa za kostolom. "Mnísi chodili do obce Červený Kláštor a do Slovenského raja zbierať bylinky, z ktorých robili rôzne odvary a liečivé sirupy," povedal bývalý kostolník. Liečili tu pocestných a domácich obyvateľov. Nemocnica zanikla v 16. storočí.

 

FOTO: Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v obci Dravce. Foto: TASR, autor Oliver Ondráš, 21. apríla 2017

 

O tom, či kostol v Dravciach postavili križiaci, alebo je pôvodným dielom mníchov z rádu antonitov, sa podľa starostu obce Dravce Petra Faltina vedú diskusie. "V 15. storočí bol kostol prestavaný na dvojloďový a pristavené bolo k nemu aj presbytérium," povedal bývalý kostolník. Klenba lode je z prvej polovice 15. storočia.

Bývalý hlavný oltár bol gotický z čias okolo roku 1450 a znázornený na ňom bol patrón kostola svätý Anton Pustovník. "Tento oltár bol odovzdaný do zbierok múzea v Budapešti a namiesto neho bol v Dravciach postavený oltár svätej Alžbety, ktorý kostolu darovala rodina Ujfalussy. Ten vydržal v obci zhruba 100 rokov, lebo v roku 1959 bol odvezený do národných zbierok na Bratislavský hrad," povedal Novotný.

"V súčasnosti sa náš oltár nachádza v depozite Slovenského národného múzea v Pezinku a snažíme sa o jeho prinavrátenie do Draviec," priblížil starosta.

Súčasťou interiéru sú aj jedny z najstarších fresiek na Spiši, ktoré neboli nikdy reštaurované. Maľby v kostole sú dvojakého druhu, jedny pochádzajú zo 14. storočia, ďalšie sú zhruba o storočie staršie.

 

FOTO: Kamenný gotický most, postavený pravdepodobne už koncom 13. storočia v centrálnej časti obce Dravce. Foto: TASR, autor Oliver Ondráš, 21. apríla 2017

 

V obci sa nachádza aj jeden z najstarších mostov na Spiši, ktorý je ešte stále funkčný. Podľa slov starostu pochádza z 13. storočia. Je vybudovaný z lomového štiepaného kameňa s jedným oblúkom klenby. "V 80. rokoch minulého storočia bol v spodnej časti zrekonštruovaný, nakoľko cez neho viedla hlavná cesta. Po vybudovaní obchádzky a odklone hlavnej cesty mimo obec začal most chátrať," priblížil Faltin.

Podľa jeho ďalších slov na historickú pamiatku sa pýta mnoho návštevníkov obce, lebo je to jeden z najstarších gotických mostov na Slovensku. Most by podľa neho potreboval komplexnú rekonštrukciu, obec však na jeho opravu nemá finančné prostriedky.

K obci Dravce patrí aj časť Bukovinka, ktorú ako uviedol starosta, založili okolo roku 1920 bývali obyvatelia dnes už poľskej Tatranskej Bukoviny. V Bukovinke sa dodnes nachádzajú pôvodné rodiny, ktoré tu nasťahovali v prvej polovici 20. storočia.

 

 

Počet obyvateľov v obci Dravce za posledné roky stúpa najmä vďaka výstavbe rodinných domov a príchodom nových rodín. Ako uviedol starosta obce Peter Faltin, nárast zaznamenali aj v miestnej škôlke, ktorá už kapacitne nepostačuje, preto sa k nej v tomto roku pristavia ďalšie dve triedy.

Do budúcna plánujú v obci pripraviť aj novú lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu. "Bola by tu možnosť výstavby ďalších 40 rodinných domov. Pracujeme na rozvoji obce ďalej, rovnako aj na prísune obyvateľstva.

Mladým ľuďom chceme ponúknuť možnosť, aby bývali u nás a neodchádzali žiť preč," priblížil Faltin s tým, že o pozemky je v Dravcoch záujem.

Zdroj: TASR, Obec Dravce

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy