Sekcia

Bošany: Obec navštívila Mária Terézia i Matka Tereza

Dedinským i mestským charakterom sa vyznačujú Bošany na strednom Ponitrí. Bošany sú dnes najväčšou obcou v okrese Partizánske a druhou najväčšou v Trenčianskom kraji.

FOTO: Renesančný kaštieľ v obci Bošany. Foto: TASR, autor R. Stoklasa, 12. mája 2017

 

Dnešné Bošany tvoria tri niekdajšie samostatné obce, a to Veľké Bošany, Malé Bošany a Baštín. Malé a Veľké Bošany sa zlúčili v roku 1924, v roku 1960 k nim bol zase pripojený Baštín.

Veľké Bošany sa po prvý raz spomínajú v roku 1183, keď pápež Lucius III. vrátil tunajší desiatok nitrianskym kanonikom, ktorý im odobral arcibiskup Lukáč. Osídlenie bolo pôvodne sčasti majetkom nitrianskeho hradu a sčasti rodu Divékyovcov. Práve z tohto rodu pochádza rodina Bossányiovcov, s ktorou bola dlhé storočia spojená história obce. Takmer výhradnými tunajšími zemepánmi boli do roku 1860.

Malé Bošany vznikli v chotári Veľkých Bošian, a to rozdelením majetkov medzi bratmi Folkmarom, Budimírom a Akurom. Významným zemepánom tamojšej obce bola rodina Zsambokréthyovcov, neskôr, v 18. storočí ju do svojho vlastníctva získala rodina Bossányiovcov.

Baštín sa prvýkrát spomína v roku 1326 ako obec ležiaca pri Veľkých Bošanoch. Jej história bola vždy spätá s rodinou Bacskádyovcov, ktorá tiež pochádza z rodu Divékyovcov. V obci bola zemepánom nepretržite do začiatku 20. storočia.

 

FOTO: Koželužne n. p. v Bošanoch. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 25. augusta 1953

 

Na vyformovaní mestského charakteru Veľkých Bošian v budúcnosti malo podiel i založenie tunajšej garbiarne, ktorá niesla názov Veľkobošianska cisársko-kráľovská patentová továreň na kožu, hnacie remene a vojenskú výstroj.

Jej zakladateľom bol podnikateľ Adolf Schmitt. Neskôr koželužňu získali bratia Budischovskí a po nich Tomáš Baťa, ktorý v obci postavil priemyselný park. "V roku 1933 až 1934 tu postavil kolóniu, bielu a červenú, ktorá je charakteristická podľa farby omietky. A postavil tu štyri slobodárne pre svojich robotníkov. Vybudoval osvetlenie v obci, postavil tu hotel, kino, spoločenský dom, obchodný dom. On spravil z malebnej poľnohospodárskej dedinky malé mestečko," povedal starosta obce Branislav Pajda.

Úsmevným je podľa neho to, že rozhodnutie o postavení susedného Partizánskeho padlo práve v Bošanoch, a to 18. mája 1939. "Bošany boli Baťovi malé, chcel rozšíriť výrobu a nemal sa už kde ďalej rozmáhať. To využil veľkostatkár Eugen Saulzberger, ktorý mal v Šimonovanoch (dnes časť Partizánskeho) nevyužívané pozemky a ponúkol mu ich," spomenul.

 

FOTO: Barokovo-klasicistický kaštieľ v obci Bošany. Foto: TASR, autor R. Stoklasa, 12. mája 2017

 

Dominantou Bošian je renesančný kaštieľ, v minulosti slúžil ako obranné sídlo proti Turkom, v jeho podzemí sa tiež schovávali deti pred bombardovaním počas prvej svetovej vojny. V jeho blízkosti sa nachádza i barokovo-klasicistický kaštieľ a barokový kostol. Obec má i vlastnú hymnu. Jej najvýznamnejším rodákom bol kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorý zomrel v roku 2015. "Počas svojho života nám sem priniesol na návštevu teraz svätú Matku Terezu, ktorá tu bola na hrobe jeho rodičov, kde sa modlila. Máme tu aj pamätnú tabuľu na cintoríne. Miestni o tom asi ani nevedeli, lebo tu boli inkognito, oni len prechádzali cez Bošany," priblížil Pajda. V miestnom kaštieli podľa neho zase prenocovala i uhorská a česká kráľovná, rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia.

 

 

Obec je vstupnou bránou regiónu horná Nitra, pričom má veľmi výhodnú polohu, na približne rovnakú vzdialenosť je od nej vzdialená Nitra, Trenčín, tiež Prievidza, bližšie má mestá Topoľčany a Partizánske. Bošany sú okrajovou obcou, v minulosti vždy patrili do Nitrianskej župy, dnes sú súčasťou Trenčianskeho kraja, pričom majú podľa Pajdu dobrú spoluprácu so svojím okresným mestom. "Vždy sme však inklinovali viac k Topoľčanom. Dokonca bolo aj referendum o pričlenenie Bošian do Topoľčianskeho okresu a do Nitrianskeho kraja, ale nebolo úspešné," podotkol.

 

 

V obci pôsobí i viacero športových a spoločenských klubov. Funguje tam kino, na území Bošian sa nachádzajú i dve zdravotné strediská, materská, základná i základná umelecká škola, ktorá má tri elokované pracoviská.

Obec kedysi žila garbiarstvom, dnes sa mu tam venujú dve firmy. Do popredia sa skôr dostal obuvnícky priemysel, svoj závod tam totiž má najväčší zamestnávateľ v oblasti výroby obuvi na Slovensku. "Momentálne je v priemyselnej zóne 36 podnikateľských subjektov a celkovo tam pracuje okolo 1600 ľudí," priblížil starosta Branislav Pajda.

Bošany majú dnes 4092 obyvateľov, najviac ich však bolo kedysi 4335. V roku 1983, keď si pripomínali 830. výročie, dostali ponuku - byť mestom, vtedy to však zamietli.

Zdroj: TASR, Obec Bošany

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy