Sekcia

Borovce: Obec ponúka pokoj vidieka a blízkosť mesta

Obec je výnimkou z pravidla, že každá dedina na Slovensku má ako poznávacie znamenie svoj charakteristický kroj.

FOTO: Kostol sv. Vavrinca v obci Borovce. Foto: TASR, autor M. Palkovič, 24. februára 2017

 

Dôvodom je, že obyvateľstvo sa v Borovciach desaťročia miešalo vďaka prisťahovalcom z Oravy a Kysúc.

Encyklopédia obcí spomína, že osídlenie nastalo v neolite – odkryté boli sídliská volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry s hromadným nálezom štiepaných pazúrikových nástrojov, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, nálezy maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej a velaticko–baierdorfské nálezy z mladšej doby bronzovej, rímskobarbarské sídlisko z rozhrania 2. a 3. storočia a veľké slovanské žiarové pohrebisko zo 7. až 8. storočia.

Dôkazom, že Borovce boli vždy poľnohospodárske sídlo, je aj erb obce, ktorý má v červenom štíte symbol sv. Vavrinca - zlatý vavrínový veniec. Na zachovanej pečati z roku 1719 je obraz sv. Vavrinca s ražňom v pravej a palmovou ratolesťou v ľavej ruke.

 

 

Po roku 1900 vystriedal zemianskych vlastníkov viedenský barón, veľkostatkár Springer, ktorý začal najímať spomínaných sezónnych robotníkov zo severného Slovenska.

Smutnou kapitolou novodobej histórie obce je násilná smrť kňaza Štefana Poláka priamo na fare v roku 1987. Páchateľ vraždy nebol doteraz odhalený, pretrváva podozrenie, že za ňou stojí komunistický režim.

 "Dvadsaťtri rokov sme nemali odvtedy farnosť, obnovili sme ju v roku 2011," povedal starosta Boroviec Ivan Šiška. K pamiatkam obce patrí národná kultúrna pamiatka - kostol zasvätený sv. Vavrincovi. Postavili ho v rokoch 1777 až 1781 na mieste pôvodného, ktorý tam stál už v roku 1332.

Dve desaťročia u nás výskum robila archeologička Danica Staššíková-Štukovská s pozoruhodnými výsledkami," uviedol starosta. Kopalo sa podľa jeho slov vo dvoroch, odkopávalo sa pod domami. Hroby vydali mnohé vzácnosti, okrem iných aj na Slovensku i v Európe unikátny šperk – bronzovú schránku na ostatky svätých, ktorú možno spájať s počiatkami christianizácie.

 

FOTO: Bývalá sýpka v obci Borovce. Foto: TASR, autor M. Palkovič, 24. februára 2017

 

V Borovciach by chceli premeniť miestnu sýpku na obecné múzeum. V ňom by našli miesto exponáty, ktoré vykopali počas dvoch desaťročí trvajúcich archeologických výskumov na rozsiahlom slovanskom pohrebisku v intraviláne obce. Predmety sú uložené v archeologickom ústave v Nitre i na ďalších miestach a Borovčania by pristali na vyhotovenie replík, aby sa mohli popýšiť svojou výnimočne bohatou históriou.

Dvadsať rokov boli Borovce pri Piešťanoch na jeden deň v roku hlavným mestom rádioamatérov. To aspoň v ponímaní nadšencov, ktorí sa do obce vždy v prvú júnovú sobotu schádzali z celého Slovenska i Česka. Zásluhu na tom mal bývalý starosta Ladislav Ander, sám zanietený rádioamatér. Z regionálneho podujatia sa mu postupne podarilo urobiť veľké stretnutie aj s hosťami zo zahraničia.

 

FOTO: Rádioamatér Ladislav Ander pri svojej rádiostanici. Foto: TASR, autor M. Palkovič, 24. februára 2017

 

Rádioamatérske stretnutia sa pod jeho taktovkou konali v rokoch 1995 až 2014. Potom s tým skončil a akcia tiež. "Hlásil sa už môj vyšší vek a v posledných ročníkoch som to ťahal v podstate už sám," konštatoval.

 

 

O bývanie v obci je v súčasnosti záujem, k dispozícii je 36 obecných bytov, pripravuje sa ďalšia obecná výstavba a na súkromných pozemkoch tridsať nových domov. Blízkosť Piešťan umožňuje obyvateľom kombinovať pokoj dediny so službami mesta.

Priorita Boroviec, ale aj okolitých obcí združených v Mikroregióne nad Holeškou, je cyklochodník, ktorý by mal byť zapojený do systému cyklotrás. Jeho prvá etapa má spájať Veľké Kostoľany s Trebaticami trasou dlhou zhruba desať kilometrov, na nej ležia aj Borovce.

Opustenú základnú školu by Borovčania chceli časom využiť na sociálne účely a premeniť ju na zariadenie pre seniorov s dennou aj celodennou starostlivosťou.

Zdroj: TASR, Obec Borovce

 

Prečítajte si ďalšie články uverejnené v rubrike Dedina vtedy