Sekcia

Oslobodenie75: Posledné bitky o Slovensko - Zborov nad Bystricou

Slovenská republika si tento rok pripomenie 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny, ktoré je zároveň spájané s porážkou fašizmu a nacizmu.

Obec Zborov nad Bystricou na Kysuciach si pripomína 380 rokov od svojho založenia. Od roku 1870 slúžila veriacim neskorobaroková kaplnka Ružencovej Panny Márie situovaná v centre obce. Dnes sa kaplnka a kríže z cintorína nachádzajú v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Foto TASR, autor P. Ďurčo/17. apríla 2015

 

     K posledným oslobodeným obciam od fašistickej armády na slovenskom území patrí nepochybne Zborov nad Bystricou na Kysuciach. Územie a obce v okolí Kysuckého Nového Mesta boli koncom apríla 1945 obsadené Vlasovcami, ktorí bojovali po boku nemeckej armády.
     "V tamojších dedinách počúvali ľudia o postupe oslobodeneckých armád z každej strany, Vlasovci však plienili domy a týrali domáce obyvateľstvo. Koncom apríla sa dali na ústup do Čiech. Nemecká armáda stratila posledné pozície 29. apríla 1945, keď Červená armáda obsadila okolité hory a ostreľovala cesty s nemeckými presunmi," pripomenula historička Vojenského historického archívu v Bratislave Milena Balcová.
     Konštatovala, že udalosti posledných dní vojny na Kysuciach sú zachytené aj v záznamoch kroniky obce Zborov nad Bystricou, ktorú zostavil Peter Smoliar. Tá krátko zachytáva ústup okupačných vojsk, presun Červenej armády i to, ako tieto udalosti prežívali domáci obyvatelia.
     "Keď sa už vojna na všetkých frontoch chýlila ku koncu, tunajšie frontové vojsko ešte oslavovalo Hitlerove narodeniny (20. 4., pozn. red.). Večer v krčme usporiadali Nemci oslavu. Na blízkom hrebeni Jaseni vyvesili pred očami ruských vojakov zástavu s hákovými krížmi. Tam zavše smerovali aj bubnové paľby oslobodzujúcej armády," píše sa v zázname z kroniky z 19. apríla 1945. Ďalej sa v nej uvádza, že o dva dni neskôr mali Nemci v krčme premietanie filmu a hostinu.
     "...29. apríla napoludnie už vieme, že Nemci budú v noci ustupovať. To pre nás nadišiel čas oslobodenia, bojíme sa však, čo vykonajú zbesnelí Nemci. Podpália dedinu? Celú noc ustupovalo cez obec vojsko," hovorí záznam z kroniky.
     Severoslovenská obec Zborov nad Bystricou v okrese Čadca nakoniec privítala svojich osloboditeľov v ranných hodinách 30. apríla 1945.