Sekcia

Oslobodenie75: Posledné bitky o Slovensko - Stráže nad Myjavou

Slovenská republika si tento rok pripomenie 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny, ktoré je zároveň spájané s porážkou fašizmu a nacizmu.

Pomník s menoslovom padlých v prvej svetovej vojne a v Slovenskom národnom povstaní (SNP), ktorý sa nachádza neďaleko kostola v šaštínskej mestskej časti Stráže nad Myjavou. FOTO: archív TASR, autor Z. Dzurjanin/17. decembra 2017

 

     Vojská Červenej armády a jednotky bojujúce po jej boku postupne prekračovali na rôznych miestach hranice slovenského štátu a postupovali smerom na Prahu. Jednou z posledných obcí oslobodených na Slovensku boli aj Stráže nad Myjavou, ktoré sú dnes súčasťou mesta Šaštín – Stráže, okres Senica.
     Jednotky sovietskej armády sa v lesoch pri obci objavili 5. apríla 1945 vo večerných hodinách. Ich postup však sťažila aj skutočnosť, že ustupujúce oddiely Wehrmachtu zničili most cez rieku Myjava.
     "Príchod Červenej armády sa uskutočnil o 19.30 h, keď zaútočila zo štátnych lesov v Šaštíne na cestu Sekule – Borský Jur, po ktorej Nemci ustupovali. Celý ústup nemeckej armády som pozoroval zo starého zámku v Šaštíne," uvádza vo svojej svedeckej výpovedi Jozef Poláček, ktorý po oslobodení prevzal funkciu predsedu tamojšieho národného výboru.
     Spomína si na zatarasené uličky medzi domami a ako si dedinčania schovávali veci, ktoré zanechala po sebe ustupujúca nemecká armáda. Ďalšie boje sa odohrali v skorých ranných hodinách a 6. apríla bola dedina oslobodená.
     "Nemci sa síce húževnato bránili, ale márne bolo všetko. Nepriateľ stratil v našej obci 24 vojakov, ktorí boli u nás pochovaní, mnohých však odviezli. Naši osloboditelia stratili štyroch vojakov a jeden tank," píše sa vo výpovedi Poláčka, ktorá je súčasťou Vojenského historického archívu v Bratislave.
     Poláček dva dni po oslobodení dediny prevzal funkciu predsedu národného výboru a od armády dostal pokyny, aby udržiaval poriadok v obci a zabezpečoval jej riadny chod. Jeho úlohou bolo tiež zabezpečiť ľudí a dostatok konských povozov na zvážanie dreva, ktoré bolo potrebné na opravu Nemcami zničeného mosta cez rieku Myjava.
     Obec Stráže nad Myjavou bola oslobodená 6. apríla 1945, pričom v jej okolí a v okolí susednej dediny Šaštín zahynulo asi 50 sovietskych vojakov. Ich odvahu pripomína pamätná tabuľa vedľa vchodu do budovy Mestského úradu Šaštín – Stráže.