Sekcia

Oslobodenie75: Posledné bitky o Slovensko – Podvysoká

Slovenská republika si tento rok pripomenie 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny, ktoré je zároveň spájané s porážkou fašizmu a nacizmu.

Vojnou zničené Slovensko. Foto: archív TASR, autor L. Roller/6. októbra 1946

 

     Obyvatelia obce Podvysoká, okres Čadca, čakali na svoje oslobodenie ešte celý mesiac po tom, ako vojská Červenej armády vyhnali nemecké jednotky z hlavného mesta Slovenska. Za ten čas museli čeliť represáliám nacistov aj Vlasovcov, ktorí sa na tomto území zdržiavali.  
     Podľa záznamov kroniky mesta Čadca, ktoré sú uložené vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave, sa už v zime pred príchodom osloboditeľov mnohí z obyvateľov zapájali do odboja. Partizánskym skupinám podávali informácie o pohybe Nemcov, zásobovali odboj potravinami a šatstvom a ďalší k nim odišli bojovať.
     V dokumente sa uvádza, ako vojaci okupačných jednotiek zatkli občanov Podvysokej, ktorí sa snažili zakopať nádoby s benzínom, aby ich Nemci nedostali do rúk. Zajatcom sa napokon podarilo utiecť. Vlasovci v apríli 1945 rabovali v dedine.
     "Vypálili dom Pavla Hroša. Zdržiaval sa v ňom aj Štefan Čuboň, ktorý doň prišiel po uschované zbrane. Strhla sa prestrelka, pri ktorej bol ranený Hroš na ruke a jeden Vlasovec bol ťažko ranený. Hrošovu matku dobili a vyhnali z obce, do ktorej sa vrátila až po oslobodení," uvádza sa v zázname z kroniky.
     Ďalej sa v ňom píše, že 1. mája začali Nemci ničiť mosty, ale partizáni sa im v tom snažili zabrániť. Do Podvysokej vošli povstalci po boku Červenej armády 2. mája 1945 okolo 6. hodiny ráno, keď ich vítali nadšení obyvatelia.
     "Na domoch viali zástavy, pri škole stála slavobrána. Občania nosili vojakom nápoje, jedlo a tešili sa z víťazstva. Aby Červená armáda mohla ďalej hnať nepriateľa, vzali do rúk lopaty a krompáče a zasypávali cestu, ktorú Nemci na viacerých miestach vyhodili do vzduchu," píše sa v archívnom zázname.