Sekcia

Rok 1952: Štátne železnice vyhodnocujú súťaž o vzorných pracovníkov

Čs. štátne železnice, oddelenie dráh vo Zvolene vyhodnotilo koncom októbra vnútropodnikovú súťaž o vzorných pracovníkov. Do popredia sa dostali ženy, ktoré bez väčších problémov zastali mužskú prácu a nahradili ich na železnici.

Emília Nosáľová nastúpila k železnici 11. júna 1950 v Lučenci ako doplatková pokladníčka. Po troch mesiacoch sa prihlásila na zácvik za výpravkyňu. Absolvovala deväť mesačný výpravčícky teoretický kurz, z ktorého bola zadelená na praktický zácvik do stanice Vígľaš. V septembri 1952 bola definitívne preložená za výpravkyňu vlakov do železničnej stanice Harmanecké jaskyne, kde pracuje doteraz. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Anna Kmeťová je matka štyroch detí. U ČSD začala pracovať 4. júna 1952 ako čistička vozňov na železničnej stanici v Banskej Bystrici. V sklade bol však nedostatok pracovných síl, a preto sa dobrovoľne prihlásila za skladovú robotníčku. Ako prvá žena v sklade nahradila mužskú pracovnú silu. Normu plní na 140,4%. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Mária Sliacka nastúpila do ČSD ako lampárka na železničnej stanici v Banskej Bystrici. Neskoršie bola preradená za čističku výmen. Prácu vykonáva svedomite, lebo vie, že na jej práci závisí bezpečnosť cestujúcich. Výkonovú normu plní na 128%. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Mária Krčová je matka 7 detí, pracuje pri ČSD v Banskej Bystrici od 17. júla 1951 ako lampárka. Je príkladnou pracovníčkou a vzorom ostatným ženám. Pri svojej práci dosahuje 146% výkon. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Eva Nemcová pracuje u ČSD od 15. januára 1951. Po dvojtýždennom zácviku nastúpila na miesto telefonistky v automatickej ústredni vo Zvolene. V práci je presná a pozorná. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Ľudmila Račanská pracuje u ČSD od decembra 1950. Vo Zvolene nastúpila na zácvik telegrafistky. Po jednomesačnom kurze nastúpila na definitívne miesto telegrafistky vo Zvolene, kde pracuje až dodnes. Pracuje s radosťou, je príkladná v práci a v dochádzke. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Anna Hanusková pracuje na železnici od 4. decembra 1951 ako registranka dodacích účtov vo Zvolene. Svoje povinnosti si vzorne plní a presne dochádza do práce. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Anna Krekáňová je skladníčka. U ČSD pracuje od 26. mája 1952. Pred nastúpením do práce pri železnici pracovala ako stavebná robotníčka. Pri nábore žien do ČSD sa i ona prihlásila a bola zaradená za skladníčku, kde pracuje dodnes. Práca pri železnici ju teší, lebo nahradí jednu mužskú pracovnú silu. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Vzornou pracovníčkou ČSD vo Zvolene je aj Magdaléna Libiaková, čistička okien. Svoju prácu vykonáva presne, takže súpravy sú vždy a včas čisté. Foto: archív TASR/25. októbra 1952
Dorota Kamenská pracuje u ČSD od 5. septembra 1950. Na zácvik nastúpila vo Zvolene ako sprievodkyňa. Neskoršie bola preradená na prekládkovú rampu, kde sa oboznámila s prekládkou tovaru. Z prekládky bola znova preradená za sprievodkyňu osobných a rýchlikových vlakov. Svojou iniciatívnou prácou strhuje aj svojich spolupracovníkov. Foto: archív TASR/25. októbra 1952