Sekcia

Rok 1971: Na trh prichádza viac zápaliek z Banskej Bystrice

Jediným závodom na výrobu zápaliek na Slovensku je Zápalkáreň n. p. Smrečina v Banskej Bystrici. Jej snahou je pokryť domáci trh svojimi výrobkami natoľko, aby sme nemuseli zápalky dovážať zo zahraničia.

 

     "Závod zápalkárne je v prevádzke už od roku 1906. Strojné zariadenie, na ktorom sa pracuje je z roku 1921 a len vďaka údržbárom závodu sa na ňom ešte aj teraz pracuje. Zápalkáreň však postupne zmodernizujú.

     Pracuje tu už niekoľko moderných automatov na výrobu lepenkových zápalkových škatuliek, v týchto dňoch montujú ďalší kompletný automat na výrobu a balenie zápaliek od firmy A. G. Hering z Nemeckej spolkovej republiky", píše sa v archívnej správe TASR.

Zľava: Ján Dobrík, mechanik, Ernst Euring, montér firmy A. G. Hering a Ján Kubáň, vedúci výroby a techniky hovoria o priebehu montáže. Foto: archív TASR, autor J. Valko/23. marca 1970

 

     Výroba zápaliek sa v budúcnosti podstatne zvýši, plán na tento rok predpokladá vyrobiť 17 tisíc originálnych debien zápaliek, čo predstavuje 170 miliónov škatuliek.

     Za jeden rok sa na výrobu zápaliek a zápalkových krabičiek doteraz spotrebovalo v tejto prevádzke takmer 5000 plnometrov bukového, osikového, topoľového a smrekového dreva. Jeden kubický meter dreva tu predstavuje výrobu asi 40 000 plných zápalkových krabičiek a ich denná produkcia v tejto prevádzke je 560 000 plných zápalkových krabičiek.

Elena Pavlovičová pri automate, na ktorom sa zápalky parafínujú a kde sa na ne nanášajú hlavičky. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/29. januára 1971
Viera Milanová a Zuzana Polónyová odoberajú výrobky od okolkovacieho stroja, ktorý za hodinu vyrobí až 90 tisíc okolkov. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/29. januára 1971