Sekcia

Rok 1964: Unikátne zbierky v bratislavskej Univerzitnej knižnici

Rukopisy a vzácna stará tlač predstavujú v Univerzitnej knižnici v Bratislave mimoriadne hodnoty. Je tu vyše 450 prvotlačí - kníh vytlačených do roku 1500 a do 1300 rukopisov.

 

     Univerzitná knižnica v Bratislave je najväčšou univerzitnou vedeckou knižnicou na Slovensku a treťou najväčšou v republike. V týchto dňoch oslávila 45 rokov svojho založenia. Knižnica má bohaté zbierky staršej i novšej vedeckej literatúry v mnohých svetových jazykoch. V jej knižných fondoch je vyše 910 tisíc zväzkov.

Univerzitná knižnica v Bratislave mala po oslobodení v roku 1945 necelých pol milióna kníh a jednu študovňu. Dnes, takmer po štvrťstoročí, je nielenže bohatšia, má už takmer 1 a pol milióna kníh, ale podstatne sa rozšírili a zmodernizovali aj jej priestory. Má jedenásť študovní, v ktorých v priemere denne si rozširuje svoje vedomosti tisíc študujúcich, čo je desaťkrát viac ako v roku 1945. Zábery zo všeobecnej študovne. Foto: archív TASR, autor K. Cích/15. decembra 1969

 

     "Najstaršou zachovanou prvotlačou na Slovensku je od Matthaeus de Cracovia: Tractatus rationis et conscientiae vytlačená v dielni Jána Gutenberga v Mohuči v roku 1460 a jeden z mála na svete zachovaných exemplárov Nowy zakon od Jána Kampa, vytlačený v roku 1497 v pražskej dielni. Vzácne exempláre sa konzervujú a postupne opravujú v umeleckom ateliéri v Hodoníne.

     Oddelenie, ktoré sa o tieto vzácne zbierky stará vedie vedecký pracovník dr. Imrich Kotvan. Sám zostavil doteraz 12 katalógov prvotlačí zo slovenských knižníc, archívov a múzeí. Nedávno sa vrátil z polročného pobytu v Berlíne, kde na pozvanie Štátnej knižnice spolupracoval s nemeckými kolegami na 8. zväzku svetovej bibliografie, respektíve encyklopédie Gesamtkatalog der Wiegendrucke", uvádza archívna správa TASR.

Dr. Imrich Kotvan v oddelení prvotlačí prezerá vzácny Tractatus rationis et conscientiae s pracovníčkou Evou Spiškovou. Foto: archív TASR/14. novembra 1964