Sekcia

Výtvarník a keramikár Ignác Bizmayer sa dožíva 95 rokov

Tvorba umeleckej legendy sochárstva a keramickej tvorby čerpá z tém slovenských tradícií a kultúrneho dedičstva. Jeho hlinené výrobky znázorňujúce všedný život Slovákov sú cennou zberateľskou raritou.

FOTO: Zaslúžilý umelec Ignác Bizmayer. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 29. novembra 1972

 

Ignác Bizmayer sa narodil 20. apríla 1922 v obci Košolná, kde vyrastal na habánskom dvore. V rokoch 1936-1939 študoval na Keramickej škole v Modre a potom pracoval ako maliar úžitkových a dekoratívnych výrobkov fajansovej produkcie v Slovenskej keramike v Modre. Od roku 1957 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Žije a tvorí vo svojom ateliéri v Modre - Harmónii.

 Sústredil sa na výtvarné stvárnenie bohatých slovenských krojov remeselníkov, muzikantov, svätcov a početných ľudových tradícií a zvykov. Umelec vo svojej tvorbe preukázal vysokú mieru stotožnenia sa s ľudovými tradíciami, potvrdil v nej svoju národnú príslušnosť, lyrickosť a idylickosť i vrúcny vzťah k domovine a jej krásam. Z jedinečných diel Ignáca Bizmayera sú známe napríklad Vynášanie Moreny, Jánošíkovská družina, Vinohradnícky rok (keramický figurálny cyklus), keramický krb pre slovenskú kolibu na svetovej výstave EXPO 67 v Montreale, súbor figurálnych reliéfov (Detské mestečko, Trenčín-Zlatovce) alebo keramika Na pomoc horám.

 

FOTO: Ignác Bizmayer pri práci v keramickej dielni. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 20. apríla 1982

 

Samostatne vystavoval v českej Prahe (1955, 1982), v Bratislave (1972, 1982), v Banskej Bystrici (1972), v Martine (1972) aj v Trenčíne (1987). Jeho tvorbu obdivovali aj v Maďarsku (1974), Bulharsku (1975) a Egypte (1977). V roku 2010 boli Bizmayerove diela súčasťou výstavy Hodnoty a odkazy - slovenské umenie proti fašizmu v Ruskom dome vedy a umenia v nemeckom Berlíne, ktorú zorganizoval Slovenský inštitút v Berlíne.

Počas Svetového kongresu keramikárov v roku 1994 sprístupnili v Modre Galériu Ignáca Bizmayera, ktorá je súčasťou Múzea Ľudovíta Štúra. Za svoj prínos do slovenskej výtvarnej kultúry sa v roku 1972 stal zaslúžilým umelcom a o desať rokov neskôr dostal titul národný umelec. V roku 1995 mu udelili poctu Karola Plicku za mimoriadne celoživotné dielo v oblasti keramickej figurálnej tvorby a za výnimočný osobnostný prínos pri uchovávaní a popularizácii národných tradícií Slovenska. Od roku 2003 je držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby.

 

FOTO: Prezident republiky Ivan Gašparovič udelil výtvarníkovi a keramikárovi Ignácovi Bizmayerovi pri príležitosti jeho 90. narodenín Medailu prezidenta SR. Foto: TASR, autor V. Benko, 18.apríla 2012

 

V apríli 2012 si Ignác Bizmayer prevzal Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Hlava štátu vyznamenala výtvarníka pri príležitosti jeho životného jubilea 90 rokov.