Sekcia

Rok 1974: Milióny ton ocele z VSŽ Košice

Vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach uviedli 6. apríla do skúšobnej prevádzky II. oceliareň, ktorej výrobou sa produkcia ocele v našom najmodernejšom hutníckom kombináte postupne zvýši z terajších 2 a pol na 4 milióny ton ročne.

 

     "Na slávnostnom zhromaždení usporiadanom práve v mesiaci 15. výročia rozhodnutia najvyšších straníckych a vládnych orgánov o výstavbe metalurgického kombinátu pri Košiciach sa zúčastnil generálny tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák. V jeho sprievode boli členovia Predsedníctva a tajomník ÚV KSČ Josef Kempný, prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt, predseda vlády SSR Peter Colotka a kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, tajomník ÚV KSS Miloslav Hruškovič.

     Pri tejto príležitosti odovzdal podnikový riaditeľ Michal Hanko súdruhovi Husákovi záväzok pracujúcich Východoslovenských železiarní, prijatý na počesť 30. výročia SNP a oslobodenia Československa Sovietskou armádou.

     V areáli oceliarne sa zhromaždilo vyše 2 000 budovateľov a pracovníkov VSŽ.  V závere slávnosti odovzdali 24 budovateľom oceliarne, ktorí sa najviac pričinili o úspešné dokončenie tohto diela, odznaky najlepších pracovníkov rezortných ministerstiev", píše sa v archívnej správe TASR.

Súdruh Gustáv Husák sa zapisuje pri prehliadke II. oceliarne do pamätnej knihy mládežníckej BSP Dezidera Struka. Foto: archív TASR, autor A. Haščák/6. apríla 1974