Sekcia

Rok 1954: Voľby do národných výborov

Dňa 16. mája prišli obyvatelia k volebným urnám, aby vo voľbách do národných výborov odovzdali svoj hlas kandidátom Národného frontu. Hlasovali tak za mier, socializmus a šťastný život.

 

     "Mimoriadne slávnostnú náladu cítiť z tvárí sviatočne vyobliekaných obyvateľov, ktorí dnes, v nedeľu 16. mája, pristupujú k volebným urnám, aby vo voľbách do národných výborov odovzdali svoj hlas kandidátom Národného frontu, aby tak hlasovali za mier, za socializmus, za šťastný život.

     Bratislavčania - spolu s obyvateľmi celej našej vlasti - pristupujú dnes jednotlivo, v skupinkách i veľkých skupinách, s hudbou a so spevom k volebným urnám, aby vykonali svoju čestnú občiansku povinnosť. Na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním volia do národných výborov - miestnych orgánov štátnej moci, najlepších spomedzi seba.

     Pracujúci ľud našej vlasti dokazuje takto svoju vysokú uvedomelosť a vôľu zúčastňovať sa na riadení svojho štátu", píše sa v archívnej správe TASR.

Na voľbách do národných výborov sa zúčastnili aj príslušníci našej armády. Na obrázku vidíme vojakov bratislavskej posádky ako so spevom, veselí s rozihranou harmonikou idú do svojej volebnej miestnosti, aby hlasovali za kandidátov NF. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/16. mája 1954

 

     Náš zákon o voľbách do národných výborov je najdemokratickejšou volebnou sústavou. Umožňuje voliť aj takým voličom, ktorí sú dočasne v nemocniciach, v sanatóriách a v rôznych ústavoch.

V pôrodnici OÚNZ v Bratislave na Zochovej ulici ležia štastné matky, pracovníčka výskumného zdravotného ústavu Gabriela Lišková, ktorej sa len pred niekoľkými dňami narodilo prvé dievčatko. Vľavo na druhej posteli leží Božena Suchánková, sólistka opery ND. Jej manžel, člen Umeleckého vojenského súboru Bohuš Hanák odišiel pred nedávnom na zájazd do Bulharskej ľudovej republiky. Po návrate ho čaká milé prekvapenie. Dňa 12. mája sa im narodil syn Radislav. Obe šťastné mamičky odovzdávajú svoje hlasy do prenosnej volebnej urny, volebnej komisie Barbore Cigánovej a Ľudmile Kedrovej. Foto: archív TASR, autor J. Lehocký/16. mája 1954