Sekcia

Rok 1971: Výrobky z armatúrky Myjava dobýjajú svetové trhy

Významným pracoviskom v Slovenskej armatúrke Myjava je vývojové oddelenie. Jeho pracovníci sa starajú, aby výrobky ich závodu nezaostávali za svetovými novinkami. Ich výrobky už získali právo nosiť označenie CID.

 

     „Jedným zo závodov, v ktorom si pracujúci v krízových rokoch 1968-69 splnili svoje plánované úlohy je Slovenská armatúrka v Myjave. Obyvatelia tohto mesta a okolitých kopaníc sú si vedomí, čo pre nich urobila Komunistická strana a vláda pracujúceho ľudu. Veď mnohí z nich sa museli za kapitalistickej republiky potĺkať svetom a hľadať si prácu ďaleko od domova.  

     Teraz majú prácu doma, vo svojom závode a nie oni, ale ich práca stelesnená v známych výrobkoch Slovenskej armatúrky ich reprezentuje v zahraničí“, uvádza archívna správa TASR.

Záber z montovne armatúr. Foto: archív TASR, autor K. Cích/16. februára 1971

 

     Do jubilejného roka 50. výročia založenia KSČ vstupujú v Slovenskej armatúrke Myjava s celopodnikovým socialistickým záväzkom, v ktorom sa okrem iného zaväzujú vyrobiť v nadpláne drobné bytové armatúry v hodnote 11 miliónov korún. Dopomôže im k tomu socialistická súťaž, do ktorej je zapojených 98% osadenstva, zlepšenie technológie a organizácie práce, ako aj plné využívanie pracovného času.

     Medzi najlepšie kolektívy v závode patrí desať členná BSP v mechanickej obrobni cechu 3, ktorá si pod vedením Jána Bóora plní plánované úlohy na 123 %. Veľký podiel na plnení záväzku bude mať aj kolektív montovne armatúr.

Na snímke vedúci BSP Ján Bóor s členkami kolektívu BSP. Foto: archív TASR, autor K. Cích/16. februára 1971
Dvaja vedúci BSP (zľava) Daniel Peknik a Ján Bóor. Foto: archív TASR, autor K. Cích/16. februára 1971