Sekcia

Rok 1965: Vianoce v Kolárove

Československo zažilo v roku 1965 katastrofickú povodeň, keď dunajská voda vytopila 46 obcí a mestá Komárno, Dunajská Streda a Kolárovo. Bez strechy nad hlavou zostalo 60 tisíc ľudí. Celkové škody povodne prekročili tri miliardy korún.

     Od povodne uplynul polrok, obce a mestá sa za výdatnej pomoci celého štátu pozviechali z najhoršieho a rodiny sa schádzajú po dlhom odlúčení (hlavne deti boli evakuované po celej republike) k vianočnému stolu.

 

     "Šťastné vianočné sviatky prežila aj rodina družstevníka Jána Rácza z Kolárova. Po dlhšom čase sa všetci opäť stretli. K štedrovečernej večeri zasadli i jeho deti, 13-ročný Jozef, žiak 6 ročníka ZDŠ, toho času umiestnenej v Radejove na Morave a 19-ročná Anna, zdravotná sestra v komárňanskej nemocnici. Ich spoločná radosť novom dome, ktorý im postavili pracujúci Drôtovní v Hlohovci a Západoslovenských liehovarov v Leopoldove nemala konca", píše sa v archívnej správe TASR.

Bolo to radosti, keď sa 13-ročný Jozef Rácz, žiak ZDŠ toho času umiestnenej v Radejove na Morave, stretol po dlhšom čase s mamkou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/27. decembra 1965
Šťastné vianočné sviatky prežila rodina družstevníka Jána Rácza z Kolárova. Foto: archív TASR, autor K. Cích/27. decembra 1965