Sekcia

Rok 1952: Rozbieha sa vyučovanie na večerných školách

Na Slovensku sa otvára ďalšia sieť večerných škôl, ktoré umožnia širokým vrstvám pracujúcich nadobudnúť popri svojom zamestnaní vyššie odborné vzdelanie.

     "Starostlivosťou KSČ a našej vlády sa zriadila u nás ďalšia sieť večerných škôl. Sú to predovšetkým dvojročné výberové odborné školy majstrovské, ktorých absolventi rozšíria rady našich technikov. Takáto večerná škola pracujúcich bola vo februári t. r. zriadená aj pri Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave, a to ako večerná škola strojnícka", uvádza archívna správa TASR.

V prvej lavici zľava sedí Alojz Dzíbela, ktorý pracuje ako pomocný konštruktér v Chemoprojekte a Valentín Hlaváč, strojník z bratislavskej Káblovky. Foto: archív TASR, autor L. Roller/13. marca 1952
Večernú školu strojnícku navštevuje aj Ján Spišiak (prvý sprava), ktorý je už absolventom dvojročnej textilnej priemyslovky. Teraz pracuje v Chemoprojekte a do večernej školy strojníckej sa prihlásil preto, aby si doplnil svoje odborné vedomosti. Foto: archív TASR, autor L. Roller/13. marca 1952
V prvej lavici sedia (zľava) František Riška, 40-ročný mechanik telefónnej ústredne Čs. pôšt, ktorý pochádza z rodiny s deviatimi deťmi. Za kapitalistického režimu, nemohol študovať, pretože zárobok otca robotníka sotva vystačil na skromnú obživu rodiny. Vedľa neho sedí Juraj Kováč, montér Západoslovenských elektrární. Ako sirota musel sa už od 14 rokov starať sám o seba a ako učeň najlepšie poznal vykorisťovanie kapitalistov. Dnes si obidvaja môžu bezplatne doplniť svoje odborné vedomosti, a tak sa zaradiť medzi kvalifikované technické kádre. Foto: archív TASR, autor L. Roller/13. marca 1952
Pri tabuli je Rudolf Arady zamestnaný v bratislavskej Káblovke. On ako aj všetci ostatní učia sa s nadšením, aby ešte lepšie mohli plniť úlohy Gottwaldovej päťročnice a vyjadriť svoju vďaku robotníckej triede, ktorá im umožnila prehĺbiť ich vzdelanie. Foto: archív TASR, autor L. Roller/13. marca 1952

 

     Aj Národný zväz slovenských novinárov za spolupráce Povereníctva školstva, vied a umení a Povereníctva informácií a osvety poriada tohto roku po prvýkrát pre svojich nových členov z radov robotníkov školenie, v ktorom si títo doplnia svoje všeobecné vzdelanie. Škola je večerná a otvorila sa 18. februára t. r. Počet vyučovacích hodín bol stanovený na 16 hodín týždenne. Kurz potrvá až do konca roka kedy budú skúšky, po ktorých účastníci dostanú frekventačné vysvedčenia.

Večerná škola pre novinárov z radov robotníkov. Foto: archív TASR, autor L. Roller/28. mája 1952
Večerná škola pre novinárov z radov robotníkov. Foto: archív TASR, autor L. Roller/28. mája 1952