Sekcia

Rok 1965: Do Vajnor po novom nadjazde

V sobotu 6. novembra odovzdali pracovníci závodu 01 Železničného staviteľstva v Bratislave do prevádzky cestnú odbočku s nadjazdom vedúcu zo Seneckej cesty do Vajnor.

 

     "Cesta je dlhá 1,1 km, široká 15 metrov, nadjazd je dlhý 81 m. Vybudovanie cesty súvisí s prestavbou Východného nádražia a prinesie podstatné zlepšenie cestnej premávky do Vajnor. Vyžiadal si náklady 5,5 milióna Kčs", píše sa v archívnej správe TASR.

Cestu s nadjazdom odovzdal do prevádzky predseda MNV Vajnory František Osvald za prítomnosti zástupcov Železničného staviteľstva, ako aj početných budovateľov diela. Foto: archív TASR/6. novembra 1965
Pohľad na nadjazd. Foto: archív TASR/6. novembra 1965
Prvé vozidlá na novej ceste s nadjazdom. Foto: archív TASR/6. novembra 1965