Sekcia

Rok 1948: Ľud tvorí umelecké hodnoty

Ústredie ľudovo-umeleckej výroby, ktoré má na starosti organizáciu a zveľaďovanie domáckej práce, usporiadalo v Bratislave kurz vyšívania.

     V kurze vyškolia nadané ženy zo sociálne slabých vrstiev, ktoré potom budú pracovať pre výšivkárske družstvo Detva.

 

     "Jemné slovenské výšivky, ktoré v minulosti šírili slávu slovenského mena, sú aj dnes v cudzine hľadaným tovarom. Export výrobkov ľudového umenia je najvýnosnejší aj z hľadiska národohospodárskeho, pretože z 80% sa vyváža hodnota práce a umeleckého nadania ľudu a len asi 20% činí hodnota materiálu", píše sa v archívnej správe TASR.

Poslucháčka práv, poľnohospodárska robotníčka a krajčírka usilovne vyšívajú. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. decembra 1948