Sekcia

Rok 1953: Zvyšuje sa zdravotný dohľad nad mládežou

Zdravotnícki pracovníci ustavične zvyšujú a prehlbujú starostlivosť o zdravie žiakov učilíšť štátnych pracovných záloh. Zdravotnícke ošetrovne sa zriaďujú priamo v učilištiach.

 

     "V zmysle uznesenia strany a vlády o opatreniach k ďalšiemu rozvoju nášho zdravotníctva, zdravotnícki pracovníci ustavične zvyšujú a prehlbujú starostlivosť o zdravie žiakov učilíšť štátnych pracovných záloh. Dôkazom toho je zriadenie zdravotníckych ošetrovní priamo v učilištiach, kde lekári z radov najlepších zdravotníckych pracovníkov sa systematicky starajú o zdravie pracujúcej mládeže.

     Medzi vzorné učilištia, kde venujú žiakom príkladnú zdravotnícku starostlivosť, patrí i Odborné učilište štátnych pracovných záloh v Galante. Zriadili tu štyri zdravotné izby, dve pre chlapcov a dve pre dievčatá. O zdravie pracujúceho dorastu sa tu systematicky stará odborný lekár Dr. Albín Novák", píše sa v archívnej správe TASR.

Žiak I. ročníka Karol Ozimy sa lieči diatermiou pod starostlivým dozorom ošetrovateľky Júlie Vlasákovej. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953
O zdravie chrupu pracujúceho dorastu sa sústavne stará dentista Alexander Gutman. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953

 

     Mimo dobre vybavenej ošetrovne a štyroch zdravotníckych izieb majú v Galante zriadených viac terapeutických ambulancií, kde liečia žiakov odborného učilišťa. Odborný lekár Dr. Albín Novák s ošetrovateľkou Júliou Vlasákovou takýmto systematickým liečením a ošetrovaním podstatne znížili percento absencie.

     Odborný lekár robí sústavne každý týždeň aj prehliadku ubikácií pracujúceho dorastu. Závady, ktoré sa vyskytnú odstráni, a tak predchádzajú chorobám.

Odborný lekár Dr. Albín Novák na zdravotnej prehliadke ubikácií u žiačok II. ročníka. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953

 

     V Odbornom učilišti štátnych pracovných záloh v Galante zdravotníckou osvetou učia mládež predchádzať chorobám. Dvakrát do týždňa majú učni prednášky, na ktorých sa pripravujú na získanie odznaku Pripravený na zdravotnú obranu. Po prednáškach sa žiaci pod vedením lekára oboznamujú s poskytovaním prvej pomoci. Doteraz získalo tento odznak vyše 450 žiakov a žiačok.

Po prednáškach sa žiaci pod vedením lekára oboznamujú s poskytovaním prvej pomoci. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953
Na obrázku zástupca vedúceho výchovy František Horvát odovzdáva žiakom a žiačkam odznaky Pripravený na zdravotnú obranu. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953

 

     Aby sa znížilo percento absencie a predchádzalo sa úrazovosti, zriadili si na pracoviskách bezpečnostné zdravotné hliadky, ktoré sa za spolupráce odborného lekára starajú o čistotu na pracoviskách a o poskytnutie prvej pomoci pri menších poraneniach. Majster dielne Dezider Fehér, ktorý je členom zdravotnej bezpečnostnej hliadky sústavne sleduje postup práce u žiakov a žiačok, a tak zabraňuje úrazom na pracoviskách.

Majster dielne Dezider Fehér sleduje prácu žiačky II. ročníka Júlie Ferenceiovej. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953
Bezpečnostný zdravotný technik Imrich Jager (zľava) a predseda zdravotnej hliadky v dielňach Michal Suchopa, sledujú postup práce žiačky II. ročníka Vilmy Hradňanskej. Závady pri práci po stránke zdravotnej okamžite odstraňujú, a tak zabraňujú úrazom na pracovisku. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/16. februára 1953