Sekcia

Rok 1988:Lekári v Topoľčanoch sú úspešní aj vďaka svojim zlepšovákom

Na strediskách patriacich Okresnému úradu národného zdravia v Topoľčanoch každoročne využijú priemerne 15 vlastných zlepšovacích návrhov a ďalších desať preberajú z iných organizácií.

 

     „Lekári - zlepšovatelia z Topoľčian, sa usilujú nielen aplikovať myšlienku, ale tento proces aj urýchliť. Schválenie zlepšovacieho návrhu im trvá v priemere dva týždne oproti dvojmesačnej, zákonom stanovenej lehote a mesačnej, prijatej odborármi v zdravotníctve“, píše sa v archívnej správe TASR.

     Medzi pozoruhodné príklady novátorskej aktivity sa svojím úsilím a výsledkami zaraďuje primár oddelenia čelustnej ortopédie MUDr. Jaroslav Kostolný. Je autorom vynálezu originálneho zostrojenia a uplatnenia tzv. fixného ortodontického aparátu, teda nesnímateľného strojčeka na vyrovnávanie zubov. Jeho ďalšie nadväzujúce postupy na autorské osvedčenie ešte len čakajú, ale niektorí pacienti sa vďaka nim už vyliečili.

Primár oddelenia čeľustnej ortopédie MUDr. Jaroslav Kostolný a zdravotná sestra Margita Janíková vyšetrujú pacienta so založeným fixným ortodontickým aparátom. Foto: archív TASR, autor V. Benko/ 8. marca 1988
Vpravo detail zubov pred liečbou (otvorený zhryz - pacient nemôže odhryzovať), vľavo stav zubov po 10 mesačnej liečbe fixným ortodontickým aparátom. Foto: archív TASR, autor V. Benko/ 8. marca 1988

 

     Prínosom aparátov je regulované neprerušované pôsobenie, zbavené pacientových zásahov. Liečba trvá približne rok a je takmer stopercentná oproti 30 % účinnosti snímacích strojčekov. Rieši aj prípady bežne odporúčané na chirurgický zásah, prípadne nasadenie protézy, o psychologických a estetických aspektoch ani nehovoriac.

     Primárka očného oddelenia OÚNZ v Topoľčanoch MUDr. Kamila Lepeyová používa pri vyberaní cudzích telies z rohovky tiež svoj vlastný realizovaný zlepšovací návrh. Ide o vŕtačku, výhodou ktorej je dokonalé vyčistenie rohovky, a tým aj skrátenie práceneschopnosti pacienta.

Zlepšovací návrh primárky očného oddelenia OÚNZ v Topoľčanoch MUDr. Kamily Lepeyovej - očná vŕtačka. Foto: archív TASR, autor V. Benko/ 8. marca 1988

 

     Medzi zlepšovacie návrhy MUDr. Kamily Lepeyovej patrí aj zvukovo-svetelný lokalizátor na cvičenie tupozrakosti - oslabenia jedného oka následkom uchyľovania.

MUDr. Jozef Javorský meria cez prizmu uhol škúlenia dieťaťa pomocou zvukovo-svetelného fixačného prístroja. Foto: archív TASR, autor V. Benko/ 8. marca 1988