Sekcia

Rok 1947:Oslavy pri príležitosti výročia narodenín prvého prezidenta

Pri výročí narodenín prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka sa v Bratislave na námestí Slobody konala vojenská prehliadka a vyznamenávali sa zaslúžilí odbojoví pracovníci.

 

     V deň výročia narodenia prvého čs. prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka sa v povojnovom období konali v Bratislave slávnostné vojenské prehliadky a vyznamenávali sa osoby, ktoré sa zapojili do odboja proti okupantom.

Oslavy 97. narodenín prezidenta Osloboditeľa T. G. Masaryka v Bratislave. V rámci osláv sa konala na námestí Slobody slávnostná prehliadka nastúpených oddielov čs. armády a defilé vojska. Defilé príslušníkov čs. armády pred prítomnými politickými činiteľmi a vyššími dôstojníkmi čs. armády. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. marca 1947
Na obrázku generál Vladimír Drnec pri prehliadke nastúpených oddielov vojska. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. marca 1947

 

     Český filozof, sociológ a politik Tomáš Garrigue Masaryk bol tvorcom novodobej teórie čechoslovakizmu a jednotného československého národa, považoval Čechov a Slovákov za jeden národ.

     Svojich čechoslovakistických predstáv sa držal celý život. Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 podcenil pokračujúce emancipačné kultúrne i politické úsilie Slovákov a ich autonomistické predstavy odmietal. Jeho osobný vzťah k Slovákom bol síce srdečný, ale nepretavil sa do politickej podoby.

Z príležitosti 97. narodenín T. G. Masaryka odovzdal niektorým členom predsedníctva SNR a Zboru povereníkov, povereník národnej obrany gen. Mikuláš Ferjenčík vojnový kríž prvej triedy a medailu za zásluhy prvého stupňa. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/7. marca 1947
Z príležitosti 97. narodenín T. G. Masaryka odovzdal niektorým členom predsedníctva SNR a Zboru povereníkov povereník národnej obrany gen. Mikuláš Ferjenčík vojnový kríž prvej triedy a medailu za zásluhy prvého stupňa. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/7. marca 1947

 

     Tomáš Masaryk sa narodil 7. marca 1850 v Hodoníne. Jeho otec, Slovák z Kopčian, pracujúci na cisárskych majetkoch moravského Slovácka, sa oženil s Češkou. Manželia mali okrem Tomáša ešte dvoch synov. Tomáš Masaryk vyštudoval klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity v Rakúsku. Študoval aj filozofiu, psychológiu, sociológiu, estetiku a ekonómiu. Na študijnom pobyte v nemeckom Lipsku spoznal svoju budúcu manželku, Američanku Charlotte Garrigueovú, s ktorou sa v USA oženil a k svojmu priezvisku prijal aj prídomok Garrigue.

  Masaryk formuloval svoje názory na problematiku českých dejín a predložil český politický program. Predstavil sa ako politický mysliteľ, ktorého názory majú pevný morálny a náboženský základ. Bol poslancom rakúskeho ríšskeho snemu. Na začiatku svojej politickej dráhy bol zástancom existencie demokratického Rakúsko-Uhorska, ktoré by rešpektovalo záujmy všetkých jeho národov. V rokoch 1909-1911 však už ostro kritizoval zahraničnú politiku Rakúsko-Uhorska. Známym sa stal bojom proti rasovému a politickému bezpráviu.

V rámci osláv výročia narodenín prezidenta T. G. Masaryka odovzdal povereník národnej obrany generál Dr. Mikuláš Ferjenčík československé vyznamenanie viacerým osobám, ktoré sa zapojili do odboja proti okupantom. Dr. Mikuláš Ferjenčík pri prejave. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. marca 1947
Generáli čs. armády. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. marca 1947

 

     Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa Masaryk rozhodol postaviť proti Rakúsko-Uhorsku, lebo videl možnosť oslobodenia Čechov a Slovákov a v decembri 1914 odišiel do emigrácie (Švajčiarsko, Francúzsko a Veľká Británia), kde pôsobil ako predstaviteľ protihabsburského odboja. Spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom založili v Paríži v roku 1916 Československú národnú radu a Masaryk sa stal jej predsedom. V roku 1918 odišiel do USA.

     V máji 1918 sa T. G. Masaryk podieľal na príprave Pittsburskej dohody o samostatnom československom štáte medzi českými a slovenskými krajanskými organizáciami v USA a stal sa jedným z jej signatárov. Jeho činnosť v USA vyvrcholila vydaním Washingtonskej deklarácie z 18. októbra 1918, známej aj ako Vyhlásenie československej samostatnosti. Dňa 14. novembra 1918 zvolilo revolučné Národné zhromaždenie ČSR v Prahe Tomáša Garriguea Masaryka počas jeho neprítomnosti za prvého prezidenta ČSR. V decembri 1918 sa vrátil do Prahy. Do prezidentského úradu ho zvolili znova aj v rokoch 1920, 1927 a 1934. Zomrel 14. septembra 1937 v českých Lánoch vo veku 87 rokov.

Povereník národnej obrany Dr. Mikuláš Ferjenčík odovzdáva vyznamenania zaslúžilým odbojovým pracovníkom. Foto: archív TASR, autor L. Roller/7. marca 1947

 

Rad Tomáša Garrigua Masaryka

     V roku 1990 začal udeľovať prezident Československa osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj demokracie, humanizmu a ľudských práv vysoké štátne vyznamenanie - Rad T. G. Masaryka. Po rozpade federácie bolo udeľovanie tohto vyznamenania obnovené v roku 1994.