Sekcia

Rok 1983: Slovensko má ďalších zaslúžilých umelcov

V predvečer 1. mája sa v Československu odmeňovali umelci. Na Pražskom hrade udeľoval prezident republiky titul Národný umelec. Začiatkom mája minister kultúry menoval Zaslúžilých umelcov.

 

     Čestný titul „Zaslúžilý umelec“ bol zriadený vládnym nariadením v júni 1953. Udeľovala ho vláda ako uznanie pre vynikajúcich umeleckých pracovníkov, ktorí svojou dlhoročnou vynikajúcou prácou v akomkoľvek odbore umenia získali zvláštne zásluhy.

     Umelec pri tomto menovaní získal diplom. Titul však nebol doživotný, vláda ho mohla kedykoľvek odobrať, ak sa stal človek „nevhodným“ tohto čestného uznania.

     Titul zaslúžilý umelec bol predstupňom k získaniu titulu „Národný umelec“, ktorý sa v Československu pravidelne udeľoval od apríla 1948. Tento titul udeľoval prezident republiky a umelec ocenený týmto titulom mal právo nosiť čestný odznak a mal nárok na doživotný čestný dôchodok, ktorý sa rovnal platu vysokoškolského profesora.

     Oba tituly boli zrušené zákonom č. 404 v roku 1990.

Viliam Šalgovič blahoželá Pavlovi Hammelovi. Sprava Krista Bendová a Július Dub. Foto: archív TASR, autor P. Šimončík/ 3. mája 1983

 

     V roku 1983 sa akt menovania nových slovenských Zaslúžilých umelcov odohral na Bratislavskom hrade.

     "Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnil člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ľudovít Pezlár, ako aj predsedníčka SVOZ pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií Ľudmila Korytárová a predstavitelia tvorivých umeleckých zväzov.

     Titul zaslúžilý umelec udelila vláda ČSSR spisovateľke Kriste Bendovej, spisovateľovi Júliusovi Dubovi, hudobnému skladateľovi Pavlovi Hammelovi, sólistovi opery SND Sergejovi Kopčákovi, básnikovi Mikulášovi Kováčovi, akademickej maliarke Jarmile Pavlíčkovej, akademickému sochárovi Andrejovi Petrovi, sólistke opery Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Dagmar Rohovej-Boksovej, kameramanovi Slovenskej filmovej tvorby Vincentovi Rosincovi, členke umeleckého súboru Divadla A. Bagara v Nitre Božene Slabejovej, akademickému maliarovi Antonovi Smažilovi, sólistovi opery SND Jozefovi Špačkovi, šéfovi výpravy Novej scény Otovi Šujanovi a režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi", uvádza archívna správa TASR.

Pohľad na vyznamenaných umelcov. Foto: archív TASR, autor P. Šimončík/ 3. mája 1983