Sekcia

Rok 1952: Overuje sa pestovanie teplomilných rastlín

Východoslovenská nížina je ideálnym miestom na skúšobné pestovanie cudzokrajných teplomilných rastlín. Podľa vzoru sovietskych kolchozov už pestujeme koksagyz. Budeme aj arašidy.

 

     "Okrem ciroku metlového, ktorý pestujú v Košickom kraji už na vyše 80 ha, budú na budúci rok pestovať vo veľkom aj cirok zrnový (kalifornský), ktorý sa na pokusných poliach mičurinca Štefana Litavského z Viničiek pri Kráľovskom Chlmci už druhý rok veľmi dobre vydaril. Semeno tohto ciroku sa dobre hodí pre ľudskú výživu a silážované steblá sú vzácnym krmivom.

     Po prvý raz tohto roku pestuje Š. Litavský lufu, ktorej vnútro slúži za náhradu špongie a používa sa tiež pri výrobe vložiek do ortopedických topánok", uvádza archívna správa TASR.

Semeno ciroku sa dobre hodí pre ľudskú výživu. Foto: archív TASR/10. septembra 1952

 

     "Tiež dvojročné pokusy s pestovaním podzemnice olejnej (arašidov) svedčia o tom, že aj túto teplomilnú rastlinu možno na východnom Slovensku pestovať s úspechom. Vlani mali pod jedným kríčkom až 70 orieškov.

     Pokusné pestovanie bolo úspešné aj pri priadnej rastline abutilon, ktorá nahradí jutové vlákna.

     Na budúci rok sa rozšíri i pestovanie ďalšej priadnej rastliny, kenafu indického, ktorý tohto roku zo semena, vypestovaného mičurincom Litavským, pestovali už v Dedine mládeže a na JRD v Pavlovciach. Na hospodárstve Štátneho majetku v Kline nad Bodrogom zasejú na budúci rok kenaf na 3 ha", uvádza archívna správa TASR.

Na hospodárstve Štátneho majetku v Kline nad Bodrogom zasejú na budúci rok kenaf na 3 hektároch. Foto: archív TASR/10. septembra 1952