Sekcia

Rok 1967: Rozvíja sa spolupráca armády so školskou mládežou

Okresný dom pionierov a mládeže v Pezinku a Vojenský útvar usporiadali 8. a 9.mája v Pezinku stretnutie 62 detí, zapojených v piatich oddieloch do branno-športovej hry Signál X-5.

 

     Podľa mapy a buzoly sa oddiely presunuli na určené miesto do hôr. V krásnom lesnom prostredí si postavili stany, súťažili vo varení, nočnej brannej hre, streľbe, rôznych športových súťažiach a besedovali s účastníkmi SNP.

Účastníci hry súťažili i v ošetrení a prenose raneného. Na obrázku oddiel Neptún 5 prenáša ranenú Ľubicu Kosadíkovú. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/9. mája 1967
Voľné chvíle v stanovom tábore. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/9. mája 1967