Sekcia

Rok 1957: Za víťazstvo v súťaži nákladné auto Tatra 128

Upravené lúky a pasienky boli každej dobe vizitkou dobrého hospodára

 

Vzhľad lúk a pasienkov, ktoré sa na Slovensku využívali predovšetkým na chov poľnohospodárskych zvierat, bol v čase rozmáhajúceho sa družstevného agrosektora, vizitkou dobrého hospodára. To platilo nie len v období budovania socializmu, ale aj aj dávno pred tým. Preto sa politické špičky rozhodli najlepších hospodárov oceniť. Tentoraz to neboli len diplomy. Cena patrila všetkým.

Za prítomnosti zástupcov povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, krajských národných výborov aj víťazných JRD, vyhodnotili vo štvrtok 3. januára v Pezinku celoslovenskú súťaž v úprave lúk a pasienkov. 

 

 

FOTO: Námestník povereníka poľnohospodárstva a lesného hospodárstva František Krajmer oboznámil prítomných s vyhodnotením celoslovenskej súťaže v úprave lúk a pasienkov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. januára 1957
FOTO: Námestník povereníka poľnohospodárstva a lesného hospodárstva František Krajmer odovzdáva predsedovi JRD Pezinok Jánovi Barcovi nákladné auto Tatra 128 za prvé miesto v súťaži Bratislavského kraja v úprave lúk a pasienkov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. januára 1957

 

„V jeseni minulého roku sa pohnojilo na Slovensku 145.000 hektárov lúk a pasienkov, čo je takmer o 20.000 ha viac, ako bolo pôvodne plánované. Poľnohospodári na Slovensku rozorali okrem toho 4402 ha, povápnili 17.570 ha a povrchovú úpravu urobili na 110.000 ha lúk a pasienkov,“ konštatuje sa v správe z archívu TASR.

Po záverečnom hodnotení tejto súťaže bolo poradie krajov nasledovné: Bratislava, ktorá dostala tri, Žilina jedno a Košice, ktoré dostali jedno nákladné auto Tatra - 128. Kraj Banská Bystrica, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste, dostal odmenu 30 000. Kčs. 

 

Úspech treba zapiť. Námestník povereníka poľnohospodárstva a lesného hospodárstva František Krajmer pripíja na ďalšie úspechy pezinského JRD s jeho predsedom Jánom Barcom. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. januára 1957